Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1560 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transport Public București-llfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de calatori catre operatorii regionali 2021-05-25 1
1559 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - llfov 2021-05-25 3
1558 2021-04-05 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice si a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectura si zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului Bucuresti program finantat de la bugetul local si din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului Bucuresti, Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, si a Normelor Metodologice aferente 2021-04-26 23
1557 2021-03-31 Proiect de hotărâre privind amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics, in spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București 2021-05-04 36
1556 2021-03-05 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2022 2021-04-05 70
1555 2020-12-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 si TMAU Faza 2), pentru anul 2021 2021-02-01 2
1554 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA VACAREȘTI NR. 327-331/ SECTOR 4 2020-12-02 3
1553 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA MOȘILOR NR. 60 /SECTOR 3 2020-12-02 2
1552 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA ACȚIUNII NR. 2-4 - DRUMUL BERCENARULUI NR. 1, SECTORUL 4, BUCUREȘTI 2020-12-02 0
1551 2020-10-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Marașești nr. 2-2A, sector 4, București 2020-12-22 5
1550 2020-10-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - CALEA DOROBANTILOR NR. 5-7 SI BULEVARDUL GENERAL MAGHERU NR. 32-34 / SECTOR 1, MODERNIZARE/EXTINDERE HOTEL SHERATON 2020-11-23 0
1549 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA DR. DUMITRU SERGIU 2-10 /SECTOR 1 FOST STRADA BUZEȘTI NR. 55-57 ȘI STRADA DR. DUMITRU SERGIU NR.12-18 SI NR.20 / SECTOR 1 2020-11-20 0
1548 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA DOCENTILOR NR.6/ SECTOR 1 2020-11-20 0
1547 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ș0SEAUA KISELEFF NR. 39, SECTOR 1 2020-11-20 5
1546 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulevardul Aviatorilor, nr. 58, sector 1 2020-11-20 1
1545 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Horei nr. 26, B-dul Ferdinand nr. 65 si nr. 67, sector 2, Bucuresti 2020-11-20 14
1544 2020-10-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - BD. EXPOZITIEI NR. 22K · SECTOR 1 2020-11-19 0
1543 2020-10-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA GHEORGHE POLIZU NR. 56 - SECTOR 1, BUCUREȘTI 2020-11-19 0
1542 2020-10-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 192A, sector 1 2020-11-19 3
1541 2020-10-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. BAICULUI NR. 51, SECTOR 2, BUCURESTI, sector 2 2020-11-19 0
1540 2020-10-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Pipera nr. 48A (nr. cadastral. 239465), Șos. Pipera nr. 460- 46E- 48 - 48 C (nr. cadastral238458), Șos. Pipera nr. 46 D - 46 E - 48- 48 C (nr. cadastral 239466), sector 2, București 2020-11-16 0
1539 2020-10-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA VASILE LASCAR NR. 54, NR. 56, NR. 56A, NR. 58, SECTOR 2 2020-11-16 1
1538 2020-10-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOS. BUCUREȘTI-TARGOVIȘTE NR.103-105 si NR. 211, STR. AEROPORTULUI NR.120-130- SECTOR 1 2020-11-16 1
1537 2020-10-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - ȘOSEAUA STRAULEȘTI NR. 93-199, NC267421, SECTOR 1 2020-11-16 0
1536 2020-10-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ELECTRONICII NR. 16-18, SECTOR 2 2020-11-16 1
Proiecte: 1636