Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1567 2021-09-27 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2022 2021-10-18 5 Vezi aici
1566 2021-09-02 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București, pentru anul 2022 2021-09-23 0 Vezi aici
1565 2021-07-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actualizării Planului de acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în Municipiul București 2021-08-03 9 Vezi aici
1564 2021-06-04 Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București începând cu anul 2021 2021-06-25 7 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
Vezi aici
1562 2021-05-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de Ia bugetul local al Municipiului București, pentru activitați nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protectia Mediului inconjurator si Animalelor 2021-06-10 3 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
Vezi aici
1561 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind avizarea "Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de calitori, in regiunea București -llfov, către operatori regionali" 2021-05-25 2 Vezi aici
1560 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transport Public București-llfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de calatori catre operatorii regionali 2021-05-25 1
1559 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - llfov 2021-05-25 3
1558 2021-04-05 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice si a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectura si zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului Bucuresti program finantat de la bugetul local si din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului Bucuresti, Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, si a Normelor Metodologice aferente 2021-04-26 23
1557 2021-03-31 Proiect de hotărâre privind amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics, in spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București 2021-05-04 36
1556 2021-03-05 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2022 2021-04-05 70
1555 2020-12-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 si TMAU Faza 2), pentru anul 2021 2021-02-01 2
1554 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA VACAREȘTI NR. 327-331/ SECTOR 4 2020-12-02 3
1553 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA MOȘILOR NR. 60 /SECTOR 3 2020-12-02 2
1552 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA ACȚIUNII NR. 2-4 - DRUMUL BERCENARULUI NR. 1, SECTORUL 4, BUCUREȘTI 2020-12-02 0
1551 2020-10-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Marașești nr. 2-2A, sector 4, București 2020-12-22 5
1550 2020-10-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - CALEA DOROBANTILOR NR. 5-7 SI BULEVARDUL GENERAL MAGHERU NR. 32-34 / SECTOR 1, MODERNIZARE/EXTINDERE HOTEL SHERATON 2020-11-23 0
1549 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA DR. DUMITRU SERGIU 2-10 /SECTOR 1 FOST STRADA BUZEȘTI NR. 55-57 ȘI STRADA DR. DUMITRU SERGIU NR.12-18 SI NR.20 / SECTOR 1 2020-11-20 0
1548 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA DOCENTILOR NR.6/ SECTOR 1 2020-11-20 0
1547 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ș0SEAUA KISELEFF NR. 39, SECTOR 1 2020-11-20 5
1546 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulevardul Aviatorilor, nr. 58, sector 1 2020-11-20 1
1545 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Horei nr. 26, B-dul Ferdinand nr. 65 si nr. 67, sector 2, Bucuresti 2020-11-20 14
1544 2020-10-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - BD. EXPOZITIEI NR. 22K · SECTOR 1 2020-11-19 0
1543 2020-10-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA GHEORGHE POLIZU NR. 56 - SECTOR 1, BUCUREȘTI 2020-11-19 0
1542 2020-10-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 192A, sector 1 2020-11-19 3
Proiecte: 1642