Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind derularea proiectului "Bugetare Participativă de Tineret" de către Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS
Comentarii
Alexandru Oprița (Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu) 2022-04-26 16:58:54
Salutăm deschiderea finanțărilor către grupuri civice informale, chiar și în acest format hibrid al bugetării participative.

Sugestiile noastre sunt:
Art. 17 Considerarea obiectelor de inventar și a bunurilor fixe ca și cheltuiala eligibilă în cazul în care acestea rămâne în administrarea unei institutii din subordinea PMB si vor putea fi utilizate de publicul larg în urma implementarii proiectului. (ex. îmbunătățirea infrastructurii sportive din parcuri pentru tenis de masă, șah etc.)

Art. 22 Ridicarea valorii maxime pentru microgranturi la suma de 10000lei (circa 2000 euro), atât pentru ONG-uri, cât și pentru grupuri informale (de inițiativă civică), ținând cont de scumpirile din ultima vreme.