Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1662 2024-03-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă “CONSTANTIN TĂNASE”, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 2024-04-15 0
1661 2024-03-25 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Tuberozelor 2024-04-09 7
1660 2024-03-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Tineretului "Metropolis", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2024-03-20 0
1659 2024-02-21 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2025 2024-03-07 0
1658 2024-01-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Centrul Cultural ,, Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului", serviciu public de interes local al Municipiului București 2024-02-12 0
1657 2024-01-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2024-02-06 0
1656 2023-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Cimitirelor și Crematoriilor Umane și a taxelor pentru atribuiri, utilizări temporare și tarife ce vor fi practicate în cimitirele și crematoriile umane 2024-01-03 0
1655 2023-12-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului procedurii de vânzare prin negociere directă, a terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului București, ocupate de construcții deținute în proprietatea unor persoane fizice/juridice 2023-12-29 0
1654 2023-12-06 Proiect de hotărâre privind reglementarea programului de aprovizionare cu mărfuri a agenților economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului București 2023-12-21 48
1653 2023-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2024 2023-11-13 1
1652 2023-10-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/costurilor pentru vizitatori, grupuri de vizitatori și/sau organizații de drept public și privat în cadrul proiectelor derulate și serviciilor oferite de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS 2023-10-27 0
1651 2023-10-12 Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 108/2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2024 2023-10-27 1
1650 2023-10-03 Proiect de hotârare privind stabilirea cheltuielilor de întrijinere a câinilor fără stăpân adoptați la distanță în adaposturile Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor 2023-10-18 0
1649 2023-10-03 Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului de revendicare a câinilor capturați de pe domeniul public al Municipiului București 2023-10-18 0
1648 2023-09-15 Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București 2023-10-02 0
1647 2023-09-06 Proiect de hotărâre privind încetarea activitații Centrului pentru Seniori al Municipiului București, serviciu public de interes local finanțat din subvenții acordate de la bugetul local al municipiului București 2023-09-21 4
1646 2023-09-06 Proiectul de hotărâre privind încetarea activității Centrului pentru Tineret al Municipiului București, serviciu public de interes local finanțat din subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București 2023-09-21 214
1645 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului de Protecție a Plantelor București, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-20 332
1644 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului Metropolitan de Educație și Cultură IOAN I DALLES, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-20 18 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1643 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului Cultural EXPO ARTE, serviciu public de interes local al Municipiului București” 2023-09-20 41 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1642 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activitații Centrului Cultural “Lumina”, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-20 144 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1641 2023-09-05 Proiectul de hotărâre privind încetarea activității Casei Artelor "Dinu Lipatti" serviciu public de interes local al Municipiului București. 2023-09-20 261 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1640 2023-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incinta sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.), a utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B., precum și a tarifelor pentru serviciile de agrement prestate și utilizarea domeniului public și privat aflat în administrarea A.L.P.A.B. 2023-09-12 1 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1639 2023-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul „Stela Popescu”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-09-12 0 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1638 2023-08-28 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Casa Artelor "Dinu Lipatti" serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-12 0
Proiecte: 1636