Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
30 2005-06-16 Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajeor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5t in municipiul Bucuresti 2005-06-30 0
29 2005-06-16 Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajeor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5t in municipiul Bucuresti 2005-06-30 0
28 2005-06-04 Proiect privind stabilirea si facturarea cantității de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici branșți la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica precum si la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare al municipi 2005-06-18 1
27 2005-06-04 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2006 2005-06-18 1
26 2005-03-10 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Bucuresti 2005-03-24 0
25 2005-03-10 Proiect de hotărâre privind normele de salubritate si normele de igienizare ale municipiului Bucuresti 2005-03-24 0
24 2005-02-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta beneficiarilor prevederilor Legii recunostintei fata de eroii/martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din dec 2005-02-28 1
23 2004-04-05 Proiect de hotărâre CGMB privind regulamentul de bransare si utilizare a sistemului de alimentare cu apa si regulamentul de racordare si utilizare a sistemului de canalizare din municipiul Bucuresti 2004-04-19 0
22 2004-04-05 Proiect de hotărâre CGMB privind regulamentul de bransare si utilizare a sistemului de alimentare cu apa si regulamentul de racordare si utilizare a sistemului de canalizare din municipiul Bucuresti 2004-04-19 0
21 2004-04-05 Proiect de hotărâre al CGMB privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenurile apartanand domeniului public sau privat ale municipiului Bucuresti 2004-04-19 0
20 2003-03-24 Proiect de hotărâre CGMB privind Aprobarea "Normelor Orientative" privind functionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie 2003-04-07 0
19 2003-11-09 Proiect de hotărâre CGMB - Reguli si Dispozitii privind apararea impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al municipiului Bucuresti 2003-11-23 0
18 2003-09-20 Proiect de hotarire CGMB pt. aprobarea Regulamentului de realizare a lucrarilor (obiective de investitii) in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti 2003-10-04 0
16 2003-09-16 REGULAMENTUL pentru organizarea si functionarea cimitirelor si crematoriilor umane aflate sub autoritatea CGMB 2003-09-30 0
15 2003-05-17 proiect de hotarire CGMB privind aprobarea regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi in municipiul Bucuresti 2003-05-31 0
14 2003-05-17 proiect de hotarire CMB privind inregistrarea vehicolelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii 2003-05-31 0
13 2003-03-24 Proiect de hotărâre CGMB privind Aprobarea "Normelor Orientative" privind functionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie 2003-07-04 0
Proiecte: 1642