Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
52 2007-02-22 Proiect de hotărâre privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de alimentatie publica 2007-03-08 0
51 2007-02-11 Proiect de hotărâre privind instituirea obligativitatii incinerarii deseurilor periculoase si spitalicesti 2007-02-25 0
49 2007-01-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de servicii sanitar-veterinare pe teritoriul municipiului Bucuresti 2007-02-12 0
48 2007-11-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de servicii sanitar-veterinare pe teritoriul municipiului Bucuresti 2007-12-02 0
47 2006-11-16 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti pentru anul 2007 2006-11-30 0
46 2006-11-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice 2006-11-22 0
45 2006-11-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice 2006-11-22 1
42 2006-11-06 Proiect de hotărâre pentru modificarea tarifelor de ruinare si excesiv stabilite prin HCGMB 169/19.06.2003 privind stabilirea numarului maxim de autorizatii si a conditiilor necesare pentru asigurarea continuitatii serviciilor de transport in regim d 2006-11-20 0
41 2006-10-12 PROPUNERE de REGULAMENT privind organizarea si efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi in municipiul Bucuresti 2006-10-26 5
40 2006-10-12 Propunere de REGULAMENT privind organizarea si efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi in municipiul Bucuresti 2006-10-26 0
39 2006-09-12 Propunere de REGULAMENT privind organizarea si efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi in municipiul Bucuresti 2006-09-26 0
38 2006-08-31 Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice din municipiul Bucuresti 2006-09-14 0
37 2006-05-03 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, pentru anul 2007 2006-05-17 1
36 2006-04-15 privind achizitia unui teren de catre S.C. RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A. in vederea realizarii unei statii de sortare a deseurilor si transferarii garajelor auto proprii din intravilanul municipiului Bucuresti 2006-04-29 0
35 2006-03-15 Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public a retelelor tehnico – edilitare si a echipamentelor tehnice aferente 2006-03-29 0
34 2006-02-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de organizare si efectuare a transportului rutier public local de persoane prin servicii regulate cu autobuze urbane si microbuze pe teritoriul Municipiului Bucuresti 2006-02-27 1
33 2006-10-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de organizare si efectuare a transportului rutier public local de persoane prin servicii regulate cu autobuze urbane si microbuze pe teritoriul Municipiului Bucuresti 2006-10-27 0
32 2005-12-28 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, pentru anul 2006 2006-01-11 2
31 2005-09-05 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului unor impozite si taxe locale in municipiul Bucuresti, pentru anul 2006 2005-09-19 1
30 2005-06-16 Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajeor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5t in municipiul Bucuresti 2005-06-30 0
29 2005-06-16 Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajeor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5t in municipiul Bucuresti 2005-06-30 0
28 2005-06-04 Proiect privind stabilirea si facturarea cantității de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici branșți la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica precum si la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare al municipi 2005-06-18 1
27 2005-06-04 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2006 2005-06-18 1
26 2005-03-10 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Bucuresti 2005-03-24 0
25 2005-03-10 Proiect de hotărâre privind normele de salubritate si normele de igienizare ale municipiului Bucuresti 2005-03-24 0
Proiecte: 1636