Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1637 2023-07-27 Proiect de hotărâre privind accesul și folosirea parcurilor și domeniului public al municipiului București, de către deținătorii de animale de companie și animalele acestora 2023-08-11 95
1636 2023-07-26 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București 2023-08-07 10
1635 2023-07-25 Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2024 2023-08-09 2
1634 2023-07-25 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București, pentru anul 2024 2023-08-09 0
1633 2023-06-23 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Steaua Roșie în STRADA ROMULUS RUSAN, sector 2, București 2023-07-10 1
1632 2023-05-31 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Muzeul Național al Literaturii Române, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-06-12 0
1631 2023-05-30 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii de Piața Strasbourg în Piața Ronald Reagan, amplasarea Monumentului de for public Ronald Reagan și atribuirea denumirii de Piața Strasbourg spațiului public situat la intersecția străzii Atena cu aleea Alexandru, sector 1, București 2023-06-14 0
1630 2023-05-23 Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București, prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/31.08.2009 2023-06-06 20 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1629 2023-05-15 Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii de Piața ION CANTACUZINO în Piața VOICU ENĂCHESCU spațiului public situat la intersecția străzii Johann Gutenberg cu strada Silfidelor, sector 5, București 2023-05-30 1
1628 2023-05-12 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul " EXCELSIOR", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-23 1
1627 2023-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Dramaturgilor Români, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-08 0
1626 2023-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-08 0
1625 2023-04-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de dezvoltare economico-socială, organizare, amenajarea teritoriului și urbanism – Strategia de Dezvoltare Locală Integrată și Durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2021-2027” 2023-05-08 1
1624 2023-04-11 Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCGMB nr. 716/2022 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. NOTTARA, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București 2023-04-24 1
1623 2023-04-10 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre Școala de Arta București, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-04-21 1
1622 2023-03-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-04-07 0
1621 2023-03-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea A.F.I. 2023-04-04 1
1620 2023-02-27 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2024 2023-03-15 8 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1619 2023-02-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către TEATRUL MUNICIPAL „LUCIA STURDZA BULANDRA”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-02-27 1
1618 2023-02-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Mic, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-02-27 1
1617 2023-02-01 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal LINIA M4 DE METROU TRONSON GARA DE NORD - GARA PROGRESUL 2023-02-13 52
1616 2022-12-29 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.118 din data de 21.07.2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale 2023-01-13 4
1615 2022-12-28 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de aprobare a Regulamentului intern de funcționare a acesteia, precum și aprobare a Regulamentului privind desfășurarea evenimentelor pe domeniul public al Municipiului București 2023-02-28 23
1614 2022-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată TMAU Faza 1 şi TMAU Faza 2 pentru anul 2023 2022-12-30 0
1613 2022-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă “CONSTANTIN TĂNASE”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București. 2022-12-27 0
Proiecte: 1636