Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1629 2023-05-15 Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii de Piața ION CANTACUZINO în Piața VOICU ENĂCHESCU spațiului public situat la intersecția străzii Johann Gutenberg cu strada Silfidelor, sector 5, București 2023-05-30 1
1628 2023-05-12 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul " EXCELSIOR", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-23 1
1627 2023-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Dramaturgilor Români, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-08 0
1626 2023-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-08 0
1625 2023-04-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de dezvoltare economico-socială, organizare, amenajarea teritoriului și urbanism – Strategia de Dezvoltare Locală Integrată și Durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2021-2027” 2023-05-08 1
1624 2023-04-11 Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCGMB nr. 716/2022 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. NOTTARA, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București 2023-04-24 1
1623 2023-04-10 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre Școala de Arta București, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-04-21 1
1622 2023-03-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-04-07 0
1621 2023-03-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea A.F.I. 2023-04-04 1
1620 2023-02-27 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2024 2023-03-15 8 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1619 2023-02-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către TEATRUL MUNICIPAL „LUCIA STURDZA BULANDRA”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-02-27 1
1618 2023-02-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Mic, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-02-27 1
1617 2023-02-01 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal LINIA M4 DE METROU TRONSON GARA DE NORD - GARA PROGRESUL 2023-02-13 52
1616 2022-12-29 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.118 din data de 21.07.2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale 2023-01-13 4
1615 2022-12-28 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de aprobare a Regulamentului intern de funcționare a acesteia, precum și aprobare a Regulamentului privind desfășurarea evenimentelor pe domeniul public al Municipiului București 2023-02-28 23
1614 2022-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată TMAU Faza 1 şi TMAU Faza 2 pentru anul 2023 2022-12-30 0
1613 2022-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă “CONSTANTIN TĂNASE”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București. 2022-12-27 0
1612 2022-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB serviciu public de interes local al Municipiului București 2022-12-27 0
1611 2022-12-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 2022-12-20 0
1610 2022-12-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/costurilor pentru vizitatori, grupurilor de vizitatori și/sau organizațiilor de drept public și privat în cadrul proiectelor derulate și serviciilor oferite de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București-PROEDUS 2022-12-20 0
1609 2022-11-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Casa de Cultură ”FRIEDRICH SCHILLER”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-15 1
1608 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.305 din data de 31.10.2016 privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliștilor la programele/proiectele intituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și utilizarea gratuită de către aceștia a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București, precum și a parcărilor aferente instituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București 2022-11-08 16
1607 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului București de către autoturismele cu emisii zero (0) de carbon – CO2 înmatriculate în municipiul București, precum si de abrogare a HCGMB nr. 140 din data de 26.05.2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului București de către autoturisme hibrid și cele electrice înmatriculare în municipiul București, precum și aprobarea modelului de vignetei de identificare 2022-11-08 132
1606 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCGMB nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiului București 2022-11-08 45
1605 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 1
Proiecte: 1628