Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1643 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului Cultural EXPO ARTE, serviciu public de interes local al Municipiului București” 2023-09-20 41 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1642 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activitații Centrului Cultural “Lumina”, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-20 144 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1641 2023-09-05 Proiectul de hotărâre privind încetarea activității Casei Artelor "Dinu Lipatti" serviciu public de interes local al Municipiului București. 2023-09-20 261 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1640 2023-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incinta sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.), a utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B., precum și a tarifelor pentru serviciile de agrement prestate și utilizarea domeniului public și privat aflat în administrarea A.L.P.A.B. 2023-09-12 1 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
Vezi aici
1639 2023-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul „Stela Popescu”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-09-12 0 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
Vezi aici
1638 2023-08-28 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Casa Artelor "Dinu Lipatti" serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-12 0
1637 2023-07-27 Proiect de hotărâre privind accesul și folosirea parcurilor și domeniului public al municipiului București, de către deținătorii de animale de companie și animalele acestora 2023-08-11 95
1636 2023-07-26 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București 2023-08-07 10
1635 2023-07-25 Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2024 2023-08-09 2 Vezi aici
1634 2023-07-25 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București, pentru anul 2024 2023-08-09 0 Vezi aici
1633 2023-06-23 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Steaua Roșie în STRADA ROMULUS RUSAN, sector 2, București 2023-07-10 1 Vezi aici
1632 2023-05-31 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Muzeul Național al Literaturii Române, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-06-12 0 Vezi aici
1631 2023-05-30 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii de Piața Strasbourg în Piața Ronald Reagan, amplasarea Monumentului de for public Ronald Reagan și atribuirea denumirii de Piața Strasbourg spațiului public situat la intersecția străzii Atena cu aleea Alexandru, sector 1, București 2023-06-14 0 Vezi aici
1630 2023-05-23 Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București, prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/31.08.2009 2023-06-06 20 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1629 2023-05-15 Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii de Piața ION CANTACUZINO în Piața VOICU ENĂCHESCU spațiului public situat la intersecția străzii Johann Gutenberg cu strada Silfidelor, sector 5, București 2023-05-30 1 Vezi aici
1628 2023-05-12 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul " EXCELSIOR", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-23 1 Vezi aici
1627 2023-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Dramaturgilor Români, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-08 0 Vezi aici
1626 2023-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-05-08 0 Vezi aici
1625 2023-04-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de dezvoltare economico-socială, organizare, amenajarea teritoriului și urbanism – Strategia de Dezvoltare Locală Integrată și Durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2021-2027” 2023-05-08 1 Vezi aici
1624 2023-04-11 Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCGMB nr. 716/2022 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. NOTTARA, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București 2023-04-24 1 Vezi aici
1623 2023-04-10 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de catre Școala de Arta București, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-04-21 1 Vezi aici
1622 2023-03-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-04-07 0 Vezi aici
1621 2023-03-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea A.F.I. 2023-04-04 1 Vezi aici
1620 2023-02-27 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2024 2023-03-15 8 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
Vezi aici
1619 2023-02-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către TEATRUL MUNICIPAL „LUCIA STURDZA BULANDRA”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2023-02-27 1 Vezi aici
Proiecte: 1642