Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1593 2022-09-01 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate în regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al Municipiului București 2022-09-22 43
1592 2022-08-26 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 219/28.04.2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2023 2022-09-06 1
1591 2022-08-24 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul București pentru anul 2023 2022-09-14 0 Vezi aici
1590 2022-08-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului București 2022-09-16 0 Vezi aici
1589 2022-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere a terenurilor, a raporturilor contractuale și a tarifelor pentru terenurile cu destinația de curte aferente locuințelor, aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 2022-08-25 0 Vezi aici
1588 2022-08-04 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București 2022-08-25 1
1587 2022-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru închirierea prin licitație publică cu strigare a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea A.F.I. 2022-08-25 23 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1586 2022-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului raporturilor contractuale pentru locuințele convenabile aflate in administrarea entităților juridice ce funcționează în baza hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, a contractului-cadru de închiriere a locuințelor convenabile si a tarifelor in lei/m.p. și abrogarea HCGMB nr. 328/2020 2022-08-25 5
1584 2022-06-27 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2023 2022-07-08 1 Vezi aici
1583 2022-06-24 Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 269/21.12.2000, cu modificarile si completirile ulterioare 2022-07-05 0
1582 2022-06-24 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.193 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE PUZ -ANSAMBLUL A.N.L. ,, HENRI COANDĂ"- DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1 2022-07-05 0 Vezi aici
1581 2022-05-20 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București (R.L.U. aferent P.U.G.-M.B.) aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, prelungit cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea directă pentru extinderea și/sau construirea pe același amplasament de clădiri pentru spitale administrate de către Ministerul Sănătății, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sau alte ministere și structuri centrale, lucrări realizate pe parcele aflate inclusiv în zone construite protejate și finanțate exclusiv din fonduri publice (conform Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 341/2018, nr. 877/2018 și nr. 566/2019) 2022-05-31 5 Vezi aici
1580 2022-05-20 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 25/29.01.2020 prin care a fost aprobat Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București 2022-05-31 0 Vezi aici
1579 2022-04-14 Proiect de hotărâre privind derularea proiectului "Bugetare Participativă de Tineret" de către Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS 2022-04-26 1 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
Vezi aici
1578 2022-03-29 Proiect de hotărâre privind modificarea art.16 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 pentru domeniul: Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor, prevăzut în anexa I la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/02.08.2021 2022-04-19 2 Vezi aici
1577 2022-03-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare a stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice 2022-04-19 20 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !

Descarcă
versiunea
îmbunătăţită v2!
Vezi aici
1576 2022-03-29 Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor HCGMB nr. 230/23.04.2019 privind modificarea indicatorilor urbanistici stabiliţi prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.269/2000 cu modificările şi completările ulterioare pentru unitatea teritorială de referinţă V3b - complexe şi baze sportive şi ale HCGMB nr. 567/24.10.2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 230/23.04.2019 2022-04-19 0
1575 2022-02-21 Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2023 2022-03-14 8 Vezi aici
1574 2022-02-10 Proiect de hotărâre privind demararea acțiunii de accesibilizare a trotuarelor din municipiul București pentru persoanele cu handicap 2022-03-03 16 Vezi aici
1573 2021-12-21 Proiectul de hotărâre privind modificarea HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București 2022-01-11 21 Vezi aici
1572 2021-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1și TMAU Faza 2) pentru anul 2022 2022-01-05 0 Vezi aici
1571 2021-12-13 Proiect de hotărâre privind Realizarea de spații de joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități în parcurile și spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației, Lacuri Parcuri și Agrement București 2022-01-03 4 Vezi aici
1570 2021-11-23 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi prevăzut în Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 178/2008 2021-12-14 27 Vezi aici
1569 2021-09-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030, 2021-10-18 5 Vezi aici
1568 2021-09-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024 2021-10-18 2 Vezi aici
Proiecte: 1642