Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1612 2022-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB serviciu public de interes local al Municipiului București 2022-12-27 0
1611 2022-12-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 2022-12-20 0
1610 2022-12-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/costurilor pentru vizitatori, grupurilor de vizitatori și/sau organizațiilor de drept public și privat în cadrul proiectelor derulate și serviciilor oferite de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București-PROEDUS 2022-12-20 0
1609 2022-11-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Casa de Cultură ”FRIEDRICH SCHILLER”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-15 1
1608 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.305 din data de 31.10.2016 privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliștilor la programele/proiectele intituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și utilizarea gratuită de către aceștia a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București, precum și a parcărilor aferente instituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București 2022-11-08 16
1607 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului București de către autoturismele cu emisii zero (0) de carbon – CO2 înmatriculate în municipiul București, precum si de abrogare a HCGMB nr. 140 din data de 26.05.2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului București de către autoturisme hibrid și cele electrice înmatriculare în municipiul București, precum și aprobarea modelului de vignetei de identificare 2022-11-08 132
1606 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCGMB nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiului București 2022-11-08 45
1605 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 1
1604 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0
1603 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Școala de Artă București instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0
1602 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Tineretului “Metropolis”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0
1601 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Casa Artelor “DINU LIPATTI” serviciu public de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0
1600 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Centrul Metropolitan de Educație și Cultură "IOAN DALLES" serviciu public de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0
1599 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr.371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București 2022-11-07 9
1598 2022-10-25 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 219/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2023 2022-11-15 3
1597 2022-10-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru mediu al Municipiului București revizuit 2021 2022-11-11 4
1596 2022-10-18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive inițiate de către structurile sportive la nivelul municipiului București în cadrul Programului “Sportul pentru toți” 2022-11-08 2
1595 2022-09-29 Proiect de dispozitie privind stabilirea modalitatii de emitere si de propunere spre adoptare a unor documente, in temeiul unor H.C.G.M.B. suspendate sau anulate de catre instantele de judecata, de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarii Sectoarelor 1-6 2022-10-10 8
1594 2022-09-20 Proiect de hotărâre privind diminuarea zgomotului produs de traficul auto din Municipiului București 2022-10-11 81
1593 2022-09-01 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate în regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al Municipiului București 2022-09-22 43
1592 2022-08-26 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 219/28.04.2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2023 2022-09-06 1
1591 2022-08-24 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul București pentru anul 2023 2022-09-14 0
1590 2022-08-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului București 2022-09-16 0
1589 2022-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere a terenurilor, a raporturilor contractuale și a tarifelor pentru terenurile cu destinația de curte aferente locuințelor, aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 2022-08-25 0
1588 2022-08-04 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București 2022-08-25 1
Proiecte: 1636