Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1617 2023-02-01 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal LINIA M4 DE METROU TRONSON GARA DE NORD - GARA PROGRESUL 2023-02-13 52 Vezi aici
1616 2022-12-29 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.118 din data de 21.07.2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale 2023-01-13 4 Vezi aici
1615 2022-12-28 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de aprobare a Regulamentului intern de funcționare a acesteia, precum și aprobare a Regulamentului privind desfășurarea evenimentelor pe domeniul public al Municipiului București 2023-02-28 23
1614 2022-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată TMAU Faza 1 şi TMAU Faza 2 pentru anul 2023 2022-12-30 0 Vezi aici
1613 2022-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă “CONSTANTIN TĂNASE”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București. 2022-12-27 0 Vezi aici
1612 2022-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB serviciu public de interes local al Municipiului București 2022-12-27 0 Vezi aici
1611 2022-12-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 2022-12-20 0 Vezi aici
1610 2022-12-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/costurilor pentru vizitatori, grupurilor de vizitatori și/sau organizațiilor de drept public și privat în cadrul proiectelor derulate și serviciilor oferite de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București-PROEDUS 2022-12-20 0 Vezi aici
1609 2022-11-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Casa de Cultură ”FRIEDRICH SCHILLER”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-15 1 Vezi aici
1608 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.305 din data de 31.10.2016 privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliștilor la programele/proiectele intituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și utilizarea gratuită de către aceștia a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București, precum și a parcărilor aferente instituțiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București 2022-11-08 16 Vezi aici
1607 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului București de către autoturismele cu emisii zero (0) de carbon – CO2 înmatriculate în municipiul București, precum si de abrogare a HCGMB nr. 140 din data de 26.05.2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului București de către autoturisme hibrid și cele electrice înmatriculare în municipiul București, precum și aprobarea modelului de vignetei de identificare 2022-11-08 132
1606 2022-10-28 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCGMB nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiului București 2022-11-08 45 Vezi aici
1605 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 1 Vezi aici
1604 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0 Vezi aici
1603 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Școala de Artă București instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0
1602 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Tineretului “Metropolis”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0 Vezi aici
1601 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Casa Artelor “DINU LIPATTI” serviciu public de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0 Vezi aici
1600 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Centrul Metropolitan de Educație și Cultură "IOAN DALLES" serviciu public de interes local al Municipiului București 2022-11-07 0 Vezi aici
1599 2022-10-27 Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr.371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București 2022-11-07 9 Vezi aici
1598 2022-10-25 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 219/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2023 2022-11-15 3 Vezi aici
1597 2022-10-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru mediu al Municipiului București revizuit 2021 2022-11-11 4 Vezi aici
1596 2022-10-18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive inițiate de către structurile sportive la nivelul municipiului București în cadrul Programului “Sportul pentru toți” 2022-11-08 2
1595 2022-09-29 Proiect de dispozitie privind stabilirea modalitatii de emitere si de propunere spre adoptare a unor documente, in temeiul unor H.C.G.M.B. suspendate sau anulate de catre instantele de judecata, de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarii Sectoarelor 1-6 2022-10-10 8
1594 2022-09-20 Proiect de hotărâre privind diminuarea zgomotului produs de traficul auto din Municipiului București 2022-10-11 81
1593 2022-09-01 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate în regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al Municipiului București 2022-09-22 43
Proiecte: 1641