Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Steaua Roșie în STRADA ROMULUS RUSAN, sector 2, București
Comentarii
Emilian 2023-06-24 21:46:20
Bună ziua /bună seara.
Proiectul are lacune serioase.
Vă aduc în atenție oportunitatea și necesitatea reevaluării propunerii inițiate de consilierul general precum și a instrumentelor de motivare ale proiectului de act normativ, întrucât biografia lui Romulus RUSAN este incompletă, provenind în principal din pagina Wikipedia.
Completarea biografiei prin prezentarea fundațiilor și a premiilor instituite de acesta nu constituie un argument pentru ca o stradă din Capitală să îi poarte numele și, cu atât mai mult, a cheltuielilor generate în sarcina municipalității, a altor instituții ale statului ori a persoanelor fizice și juridice afectate.
Mai mult de atât, în mod voit ori din neștiință, nici în propunere, nici în instrumentele de motivare ale proiectului NU EXISTĂ NICI O REFERINȚĂ ASUPRA IMPLICĂRII LUI ROMULUS RUSAN ÎN ACTIVITATEA UNEI STRUCTURI MENITE SĂ CONTRIBUIE LA PUNEREA ÎN APLICARE A "TEZELOR DIN IULIE" ENUNȚATE DE CEAUȘESCU la 06.07.1971.
Astfel, se omite faptul că Romulus RUSAN a fost redactor la "TRIBUNA ROMÂNIEI" (a nu se confunda cu "TRIBUNA", altă publicație în care a scris de asemenea).
"TRIBUNA ROMÂNIEI" a fost organul de presă al Asociației "ROMÂNIA" (înființată de STATUL COMUNIST prin HCM 1434 /1972) care urmărea, printre altele, atragerea susţinerii emigrației româneşti de partea regimului dictatorial.
Altfel spus, propagandă politică comunistă în rândul diasporei, abil inserată printre activități culturale, științifice, șamd.
HCM 1434 /1972 nu a fost publicată în Buletinul Oficial dar se găsește în evidențele Consiliului Legislativ.
Se mai găsește de asemenea la Arhivele Naționale, Serviciul ANIC, Biroul Arhive Administrative și Culturale, fond Asociația ROMÂNIA 1972 - 1990, sub nr. de inventar 3436, unde se pot găsi de asemenea note privind pe Romulus RUSAN, fișe biografice ale solicitanților de viză, aprobări pentru plecarea în străinătate, șamd, ultimele categorii fiind total nepotrivite activității unei asociații "culturale".
Nu în ultimul rând, pentru susținerea actului normativ propus, ar fi necesară lămurirea relației lui Romulus RUSAN cu nomenclaturistul Gogu RĂDULESCU, arestat după Revoluție, culminând cu scrisoarea - caracterizare semnată de 35 de oameni de cultură, adresată în 1990 procurorului general și destinată spălării imaginii demnitarului comunist/obținerii unei sentințe mai blânde sau chiar achitarea.
Lacunele din biografia lui Romulus RUSAN nu fac altceva decât să genereze dubii asupra oportunității adoptării HCGMB, care pot fi înlăturate numai printr-o temeinică documentare și nu prin preluarea unui text Wikipedia.