Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1476 2019-12-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI 2020-01-23 110
1475 2019-12-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2020-01-23 1
1474 2019-12-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2020-01-23 1
1473 2019-12-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. PAJUREI NR. 3B, BULEVARDUL BUCUREȘTII NOI NR. 50- SECTOR 1 2020-01-16 0
1472 2019-12-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA GRIVITEI NR. 391 A - SECTOR 1 2020-01-16 0
1471 2019-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RAUL DAMBOVITA ȘI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI 2020-01-10 4
1470 2019-12-06 Proiect de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal CALEA VICTORIEI NR. 200, SECTOR 1 2020-01-06 5
1469 2019-12-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA SEVASTOPOL, NR. 28-30, SECTOR 1, BUCUREȘTI 2020-01-06 0
1468 2019-12-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2020 2020-01-06 0
1467 2019-12-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ELECTRONICII NR. 44B-44C - SECTOR 2 2020-01-06 1
1466 2019-11-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SPLAIUL UNIRII NR. 165, STRADA ION MINULESCU NR. 2-6 SI STRADA ION MINULESCU NR. 30, SECTOR 3 2019-12-30 0
1465 2019-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. TĂBĂCARILOR NR. 24·26 ·SECTOR 4 2019-12-27 0
1464 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al Municipiului București 2019-12-27 1 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1463 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de lluminat Public al Municipiului București 2019-12-27 1 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1462 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de lluminat Public al Municipiului București 2019-12-27 0 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1461 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal I PUZ STRADA INOVATORILOR NR. 16/ SECTOR 1 2019-12-27 0
1460 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOSEAUA PANDURILOR NR. 20A/ SECTOR 5 2019-12-27 0
1459 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. MAGNOLIEI NR.125 - SECTOR 2 2019-12-27 1
1458 2019-11-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ALEEA METEOROLOGIEI NR.11-15- SECTOR 1 2019-12-23 0
1457 2019-11-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lntrarea Poganești nr. 10, lot. 6, Sector 4, NC 207212 2019-12-23 0
1456 2019-11-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - ȘOSEAUA PANDURI, NR. 77, SECTOR 5, NC231797 2019-12-16 2
1455 2019-10-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua București-Ploiești NR. 89A/ SECTOR 1 2019-11-29 0
1454 2019-10-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - ALEEA TEIȘANI - DRUMUL PăDUREA NEAGRĂ NR. 56-64, ANSAMBLUL REZIDENȚIALGREENFIELD -SECTOR 1 2019-11-25 32
1453 2019-10-21 Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2020 2019-11-21 5
1452 2019-10-18 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pentru anul 2020 2019-11-18 6 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
Proiecte: 1628