Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - SPITAL METROPOLITAN CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTA, CAMPUS UNIVERSITAR- ȘOS. PIPERA NR. 55 5 ȘI NR. 63-65- SECTOR 2
Comentarii
Moise Andrei Cristian 2020-05-18 18:11:16
Nu sunt de acord cu acest plan, Spitalul Metropolitan ar trebui amplasat intr-o zona in care accesul este facil.
Pseudonim 2020-05-18 18:49:21
Pe imobilul cu nr cadastral 233420, situat in Sos. Fundeni nr. 74, in PUZ este trasata o sosea paralela cu malul lacului. Pe acel teren este aprobat un PUD in vigoare sub nr. 10CA2/9 din 17.02.2015, precum a fost emisa si Autorizatia de Construire nr. 107/4f/25.03.2019 pentru o locuinta unifamiliala.

In aceste conditii drumul propus este imposibil de realizat, motiv pentru care va rog sa refaceti PUZ Coordonator pentru acest imobil, in sensul de a respecta PUD-ul mai sus mentionat.