Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1465 2019-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. TĂBĂCARILOR NR. 24·26 ·SECTOR 4 2019-12-27 0
1464 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al Municipiului București 2019-12-27 1 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1463 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de lluminat Public al Municipiului București 2019-12-27 1 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1462 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de lluminat Public al Municipiului București 2019-12-27 0 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1461 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal I PUZ STRADA INOVATORILOR NR. 16/ SECTOR 1 2019-12-27 0
1460 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOSEAUA PANDURILOR NR. 20A/ SECTOR 5 2019-12-27 0
1459 2019-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. MAGNOLIEI NR.125 - SECTOR 2 2019-12-27 1
1458 2019-11-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ALEEA METEOROLOGIEI NR.11-15- SECTOR 1 2019-12-23 0
1457 2019-11-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lntrarea Poganești nr. 10, lot. 6, Sector 4, NC 207212 2019-12-23 0
1456 2019-11-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - ȘOSEAUA PANDURI, NR. 77, SECTOR 5, NC231797 2019-12-16 2
1455 2019-10-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua București-Ploiești NR. 89A/ SECTOR 1 2019-11-29 0
1454 2019-10-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - ALEEA TEIȘANI - DRUMUL PăDUREA NEAGRĂ NR. 56-64, ANSAMBLUL REZIDENȚIALGREENFIELD -SECTOR 1 2019-11-25 32
1453 2019-10-21 Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2020 2019-11-21 5
1452 2019-10-18 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pentru anul 2020 2019-11-18 6 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1451 2019-10-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Șos. Giurgiului nr. 162, lot. B, Sector 4, București 2019-11-11 1
1450 2019-10-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ALEEA MODROGAN NR. 1 A - SECTOR 1 2019-11-11 3
1449 2019-10-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA SERG. MAJ. THEODOR BUZOIU, NR. 3 SI NR. 5, SECTOR 2, BUCURESTI 2019-11-08 2
1448 2019-10-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic ZonalPUZ- STR. INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37, SECTOR 2 2019-11-07 0
1447 2019-10-04 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA OITUZ NR. 71-83, SECTOR 2 2019-11-04 2
1446 2019-10-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOS. GH. IONESCU SISEȘTI NR. 54-58/ DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37- SECTOR 1 2019-11-04 0
1445 2019-10-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1 2019-11-04 1
1444 2019-10-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STR. GENERAL GHEORGHE MANU NR. 27-29- SECTOR 1 2019-11-04 0
1443 2019-09-23 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucuresti , pentru anul 2020 2019-10-24 1
1442 2019-09-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA SPATARUL PREDA NR.5 - SECTOR 5 2019-09-24 0
1441 2019-09-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA DELEA NOUA NR. 1, SECTORUL 3, BUCURESTI 2019-09-24 0
Proiecte: 1642