Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti
Comentarii
Tudor 2019-12-29 20:21:10
Am următoarele observații:
Per total, în opinia mea, este nevoie de o lămurire mai clară privind organigrama noii structuri. Noul serviciu public ar trebui să se ocupe pe lângă managementul publicității stradale și de investigarea abuzurilor firmelor de publicitate și al proprietarilor și dezafectarea mijloacelor ilegale.

Articolul 6, pct 1 litera e - Recomand să fie detaliat, ar fi nevoie de crearea unui departament special de investigare care să aibă un număr de minim 3 inspectori care să verifice legalitatea unor mijloace instalate în special pe spațiul privat. Știm bine că Poliția Locală nu face asta proactiv, ei răspunzând doar la sesizări. Este mare nevoie ca cineva să facă această muncă până se va ajunge la o situație normală și până vom avea zonele protejate fără publicitate stradală agresivă și amplasată ilegal.