Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1440 2019-09-02 Proiect de hotărâre privind stabilirea componentei Taxei Municipale pentru Apa Uzata, denumita Taxa Municipala pentru Apa Uzata Faza 2 (TMAU Faza 2) si a valorii pentru anul 2019 a TMAU Faza 2, necesara pentru acoperirea serviciului datoriei publice locale aferent imprumutului contractat de Ia Banca Europeana de lnvestitii (BEl) in valoare de pana Ia 75 milioane Euro 2019-09-17 1
1439 2019-08-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - CALEA FLOREASCA NR.244-246 (fost 244,246B), SECTOR 1 2019-09-13 1
1438 2019-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA NUVELEI NR. 50, SECTORUL 1, BUCUREȘTI 2019-09-12 1
1437 2019-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Master planului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București inclusiv Planul de investiții pe termen lung 2019-2049 2019-09-12 1
1436 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA CĂPITAN AVIATOR GHEORGHE DEMETRIADE,nr. 6-8, nr. 10, SECTOR 1, NC257891, NC203629 2019-09-11 0
1435 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 28, SECTOR 1 2019-09-11 0
1434 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA PRIMĂVERII NR. 1, SECTOR 1 2019-09-11 0
1433 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - BULEVARDUL FERDINAND NR. 75 - 77, SECTOR 2, BUCUREȘTI 2019-09-11 0
1432 2019-08-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA GLĂDIȚEI nr.15 -17 (FOST 15-17-19A), SECTOR 4, BUCUREȘTI 2019-09-09 0
1431 2019-08-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA ALBĂ nr. 16- 18, SECTOR 4 2019-09-09 0
1430 2019-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR.10, SECTOR 1 2019-09-06 2 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1429 2019-08-14 Proiect de hotărâre privind masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului in municipiul București 2019-09-30 844
1428 2019-08-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. VASILE LASCAR NR. 216-218, SECTOR 2, NC 237101 2019-08-28 0
1427 2019-08-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STRADA GHIDIGENI NR. 14/ SECTOR 5 2019-08-26 1
1426 2019-08-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. GHEORGHIENI NR. 36,SECTORUL 5, BUCUREȘTI 2019-08-23 0
1425 2019-08-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STR.VICTOR BRAUNER NR.42 A-SECTOR 3 2019-08-22 0
1424 2019-07-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuarii recensamantului animalelor cu proprietar/detinator legal de pe raza Municipiului București 2019-08-14 11 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1423 2019-07-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - CALEA VITAN NR. 30, SECTOR 3, București 2019-07-22 0
1422 2019-07-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. PRELUNGIREA FERENTARI NR. 66, NR. 68, NR. 70, SECTOR 5, BUCUREȘTI 2019-07-18 0
1421 2019-07-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu / PUD STRADA MIRCEA ELIADE NR. 9-9A, NR. 9B, NR. 9C, NR. 9F /SECTOR 1 2019-07-18 0
1420 2019-07-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ -ȘOSEAUA VIILOR NR.28, SECTOR 5, BUCUREȘTI 2019-07-17 0
1419 2019-06-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. RAMURI TEl NR. 1 C, SECTOR 2 2019-07-09 0
1418 2019-06-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72-SECTOR 2 2019-07-09 1
1417 2019-06-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BERZEI NR. 101 A, SECTOR 1 2019-07-08 0
1416 2019-06-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistlc Zonal (PUZ) PUZ - STRADA EMIL RACOVIȚĂ nr. 3 - 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI 2019-07-08 0
Proiecte: 1642