Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1359 2018-12-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.294, NC 231873, NC 231874-SECTOR 6 2018-12-24 0
1358 2018-12-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STRADA RADU VODA NR. 20, SECTOR 4, BUCURESTI 2018-12-21 0
1357 2018-12-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. TUDOR ARGHEZI NR. 4, SECTOR 2 2018-12-21 0
1356 2018-12-05 Proiect de hotărâre privind aprobarca documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)- STRADA ZEȚARlLOR NR.33, SECTOR 5, BUCUREȘTI 2018-12-20 0
1355 2018-12-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. TONY BULANDRA NR. 15-19- SECTOR 2 2018-12-20 0
1354 2018-11-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ALEEA CĂUZAȘI NR. 49-51-53, SECTOR 3, BUCUREȘTI 2018-11-28 0
1353 2018-11-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- Șos. Sălaj nr. 241- Sector 5 2018-11-28 0
1352 2018-11-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - STRADA CERCELUȘ NR. 43, SECTOR 3, BUCUREȘTI 2018-11-27 0
1351 2018-11-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. GENERAL N. HARALAMBIE NR. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI 2018-11-27 0
1350 2018-11-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- BD. BUCUREȘTII NOI NR. 25 - SECTOR 1 2018-11-26 2
1349 2018-11-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) • PUZ- ALEEA FIZICIENILOR NR. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI 2018-11-26 2
1348 2018-11-09 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Șos. Pantelimon nr. 161, sector 2, București 2018-11-26 0
1347 2018-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. FOIȘORULUI NR. 108-112, SECTOR 3, BUCUREȘTI 2018-11-21 0
1346 2018-11-05 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic ZonaI (PUZ) PUZ - ȘOSEAUA GlURGIULUI NR. 253 - SECTOR 4 2018-11-20 0
1345 2018-10-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 152C (FOST ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 152), SECTOR 5, București 2018-11-12 0
1344 2018-10-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. SFINTII VOIEVOZI NR. 5,SECTOR 1, BUCURESTI 2018-11-09 0
1343 2018-10-15 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București 2018-10-30 0
1342 2018-10-10 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucuresti pentru anul 2019 2018-10-25 0
1341 2018-10-10 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pentru anul 2019 2018-10-25 0
1340 2018-09-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de management integrat al deseurilor la nivelul Municipiului Bucuresti 2018-10-11 2 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1339 2018-09-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bucuresti 2018-10-08 0
1338 2018-09-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. ION MINCU NR. 19 - SECTOR 1 2018-10-05 5
1337 2018-09-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. PLUTAȘILOR NR. 71 - SECTOR 1 2018-10-04 0
1336 2018-09-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulul Urbanistlc Zonal (PUZ) SOSEAUA VllLOR NR. 57 - LOT 1 si LOT 2, SECTOR 5, BUCURESTI 2018-09-24 0
1335 2018-09-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului "Stabilirea Zonelor unitare de incalzire in vederea eficientizarii alimentarii cu energie termica a Municipiului Bucuresti" 2018-09-18 2
Proiecte: 1636