Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1306 2018-04-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Vanatori, nr. 25, sectorul 5, Bucuresti 2018-05-02 0
1305 2018-04-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Recensamantului persoanelor adulte fara adapost de pe raza municipiului Bucuresti 2018-04-27 2
1304 2018-04-12 Proiect de hotărâre privind interzicerea vanzarii cainilor si pisicilor in magazine de tip "pet shop" si in comerturi similare pe raza Municipiului Bucuresti 2018-04-27 7
1303 2018-03-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Munlcipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local, precum si a Modelului de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatior nonprofit de interes local, potrivit legii nr. 350/2005 2018-04-10 0 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1302 2018-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B si Strada Meteorologiei nr. 24 si nr. 30, sectorul 1, Bucuresti 2018-03-28 1
1301 2018-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanist1c Zonal (PUZ) STRADA IZVOR NR. 86, SECTOR 5 2018-03-28 0
1300 2018-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ STR. GHEORGHE POLIZU NR 9- SECTOR 1, BUCURESTI" 2018-03-28 0
1299 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ STR. DRUMUL BINELUI - STR. DRUMUL JILAVEI ( NR. CAD. 209630; NR.CAD. 221883; NR. CAD. 221910; NR.CAD. 224355; NR. CAD. 224386; NR.CAD. 224388 ), SECTORUL 4, BUCURESTI 2018-03-19 0
1298 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentafiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)- PUZ STR. DRUMUL BINELUI NR.41A, LOT 2, SECTORUL 4, BUCURESTI 2018-03-19 0
1297 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)- PUZ Str. Drumul Binelui nr. 9, sectorul 4, Bucuresti 2018-03-19 0
1296 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -PUZ B-DUL METțURGIEI- STR. DRUMUL BINELUI ( NR. CAD. 209634; NR.CAD. 220866; NR. CAD. 220868; NR.CAD. 220870; NR. CAD. 224351; NR.CAD. 224384; NR. CAD. 202980; NR.CAD. 202982) SECTORUL 4, BUCURESTI 2018-03-19 0
1295 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)- PUZ Soseaua Berceni nr. 84, sectorul 4, Bucuresti 2018-03-19 0
1294 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)- PUZ B-DUL METțURGIEI- STR. DRUMUL JILAVEI ( NR. CAD. 213320; NR.CAD. 222436; NR. CAD. 223299; NR.CAD. 223315; NR. CAD. 224280) SECTORUL 4, BUCURESTI 2018-03-19 0
1293 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ- 8-DUL DIMITRIE POMPEIU NR.5E; NR.5F; NR.5G; NR.5J, SECTORUL 2, BUCURESTI 2018-03-19 0
1292 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatfei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ SOSEAUA BUCURESTI- TARGOVISTE NR. 4- 4A, SOS. GHEORGHE IONESCU- SISESTI, NR. 391-393, NR. 455-465, NR. 467C-D, SECTOR 1, BUCURESTI 2018-03-19 0
1291 2018-02-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR. POPA TATU NR. 29, SECTOR 1, BUCURESTI 2018-03-12 0
1290 2018-02-22 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2019 2018-03-09 9 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1289 2018-02-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA CREMENI?A NR. 98-100- SECTOR 2 2018-02-27 1
1288 2018-02-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STRADA VIRGILIU NR. 21- 23 - SECTOR 1, BUCURESTI 2018-02-23 0
1287 2018-02-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- CALEA VICTORIEI NR. 125-127, SECTOR 1, BUCURESTI 2018-02-22 0
1286 2018-02-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Jandarmeriei Nr 3, Sectorul 1, Bucuresti 2018-02-22 0
1285 2018-02-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 22, SECTORUL 4, BUCURESTI "AREST CENTRț SUPRA TERAN" 2018-02-19 0
1284 2018-01-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ-B-DUL ENERGETICIENILOR, NR. 13-15, SECTORUL 3, BUCURESTI 2018-02-06 1
1283 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de salubrizare - activitatea de deratizare, dezinfectie, dezinsectie si tratamente fitosanitare in municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini 2018-01-15 0
1282 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrarilor de arta aflate in patrimoniul public si privat al Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale si lucrarilor de arta din Municipiul Bucuresti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 2018-01-15 1
Proiecte: 1583