Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - ANSAMBLU REZIDENTIAL SI SUPRAETAJARE RESTAURANT STRADA JANDARMERIEI NR. 14A SI 14B, SECTOR 1, BUCURESTI
Comentarii
O.S. 2019-01-25 11:25:27
"Terenurile care fac obiectul prezentului PUZ se afla incadrate la A4-Sere". Cum se poate atunci aproba acest PUZ pentru ansamblu rezidential si supraetajare restaurant pe un teren incadrat la A4-Sere? Este chiar in mijlocul padurii!
Asociatia Baneasa 21 2019-02-06 01:02:10
Va rugam sa verificati daca se respecta Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, privind reglementările și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
„(3) Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone rezidențiale si construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de urbanism care să prevad un minimum de 20 m2 de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice.”

De asemenea va rugam sa verificati daca se respecta prevederile art. 37, pct. 11 din Codul Silvic actualizat.
„(11) Autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurii, in afara fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza unei documentatii depuse cu localizarea in coordonate stereografice 1970.”
AS 2019-02-07 18:14:39
Nu imi vine sa cred ca tocmai in mijlocul padurii si mai ales in locul padurii Baneasa v-ati apucat sa construiti! Cine va aproba astfel de proiecte?