Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - STR. ARIEI NR. 12, SECTOR 1
Comentarii
B 2019-01-13 00:55:43
P.U.Z. NU respecta Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, privind reglementările și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Acest act normativ prevede:
- la ”Art. 10 (3) Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone rezidențiale si construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de urbanism care să prevad un minimum de 20 m2 de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice.”

IN CAZUL DE FATA,
- TERENUL ARE PESTE 3.000 MP, deci trebuie 5% spatii verzi PUBLICE.
- SE SCHIMBA FUNCTIUNE IN ZONA REZIDENTIALA, deci trebuie 20 m2 de spațiu verde pe cap de locuitor.