Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1339 2018-09-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bucuresti 2018-10-08 0
1338 2018-09-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. ION MINCU NR. 19 - SECTOR 1 2018-10-05 5
1337 2018-09-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. PLUTAȘILOR NR. 71 - SECTOR 1 2018-10-04 0
1336 2018-09-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulul Urbanistlc Zonal (PUZ) SOSEAUA VllLOR NR. 57 - LOT 1 si LOT 2, SECTOR 5, BUCURESTI 2018-09-24 0
1335 2018-09-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului "Stabilirea Zonelor unitare de incalzire in vederea eficientizarii alimentarii cu energie termica a Municipiului Bucuresti" 2018-09-18 2
1334 2018-08-31 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzata, pentru anul 2019, calculata conform Anexei nr. 2 la HCGMB NR. 317/2008 2018-09-17 1
1333 2018-08-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) SECTOR 3, BUCURESTI 2018-09-13 14 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1332 2018-08-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - BD. BASARABIA NR. 256 - SECTOR 3, BUCURESTI 2018-09-10 0 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1331 2018-08-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR. AZUGA NR. 32, SECTOR 2, BUCURESTI 2018-09-10 0
1330 2018-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - STRADA SERGIU DUMITRU NR. 22, SECTOR 1 2018-09-06 1
1329 2018-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ-STR. POSTASULUI NR. 5 LOT 2, SECTOR 3, BUCURESTI 2018-09-06 0
1328 2018-07-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Odei nr. 72-74, Sector 4, Bucuresti 2018-08-03 1
1327 2018-07-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - SOS. ORHIDEELOR NR. 62, LOT 2 - SECTOR 1 2018-08-03 0
1326 2018-07-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. PISCULUI NR. 14 - SECTOR 4 2018-08-02 37
1325 2018-07-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. BARBU V ACARESCU NR. 164E - SECTOR 2 2018-08-01 0
1324 2018-07-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. TRAIAN NR. 125 (1258 NR. PROVIZORIU), SECTOR 2, BUCURESTI 2018-07-26 0
1323 2018-07-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local in domeniul cultura, protectia mediului inconjurator, activitati de tineret, precum si a Modelului de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005 2018-07-24 6
1322 2018-07-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. VICTOR BRAUNER NR. 40M - 40L- SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-23 0
1321 2018-07-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. VICTOR BRAUNER NR. 42- BD. THEODOR PțLADY NR. 309- SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-20 0
1320 2018-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1C, BD. BASARABIA NR. 246, 80. BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-13 0
1319 2018-06-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) S0SEAUA DUDESTI-PANTELIMON NR. 42 LOTURILE 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 10, 12, 14/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/2/2,22, 23, 24 si 25, SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-12 0
1318 2018-06-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - STR. GHERGHITEI NR. 5-7, INTR. GHERGHITEI NR. 5A, STR. FABRICA DE GHEATA NR.15 - SECTOR 2 2018-07-11 0
1317 2018-06-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA IZBICENI, NR. 102, SECTORUL 1, BUCURE?TI 2018-07-09 1
1316 2018-06-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR. MADRIGțULUI NR. 30, SECTOR 1 2018-07-06 1
1315 2018-06-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BERZEI NR. 42 - SECTOR 1, BUCURESTI 2018-07-05 0
Proiecte: 1641