Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1320 2018-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1C, BD. BASARABIA NR. 246, 80. BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-13 0
1319 2018-06-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) S0SEAUA DUDESTI-PANTELIMON NR. 42 LOTURILE 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 10, 12, 14/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/2/2,22, 23, 24 si 25, SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-12 0
1318 2018-06-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - STR. GHERGHITEI NR. 5-7, INTR. GHERGHITEI NR. 5A, STR. FABRICA DE GHEATA NR.15 - SECTOR 2 2018-07-11 0
1317 2018-06-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA IZBICENI, NR. 102, SECTORUL 1, BUCURE?TI 2018-07-09 1
1316 2018-06-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR. MADRIGțULUI NR. 30, SECTOR 1 2018-07-06 1
1315 2018-06-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BERZEI NR. 42 - SECTOR 1, BUCURESTI 2018-07-05 0
1314 2018-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. GENERAL CONSTANTIN BUDIȘTEANU NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI 2018-07-04 0
1313 2018-06-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zona de Sud a Sectorului 4 Bucuresti 2018-06-26 25
1312 2018-05-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care apartin Municipiului Bucuresti 2018-05-30 0
1311 2018-05-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care apartin Municipiului Bucuresti 2018-05-30 0
1310 2018-05-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI, NR. 4-6; 6, SECTORUL 1, BUCURESTI 2018-05-24 0
1309 2018-04-25 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-05-10 2
1308 2018-04-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ).- Strada Jimbolia nr. 103, sectorul 1 , Bucuresti 2018-05-07 74
1307 2018-04-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - SOSEAUA DOBROIESTI NR. 37-39, SECTORUL 2, BUCURESTI 2018-05-04 1
1306 2018-04-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Vanatori, nr. 25, sectorul 5, Bucuresti 2018-05-02 0
1305 2018-04-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Recensamantului persoanelor adulte fara adapost de pe raza municipiului Bucuresti 2018-04-27 2
1304 2018-04-12 Proiect de hotărâre privind interzicerea vanzarii cainilor si pisicilor in magazine de tip "pet shop" si in comerturi similare pe raza Municipiului Bucuresti 2018-04-27 7
1303 2018-03-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Munlcipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local, precum si a Modelului de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatior nonprofit de interes local, potrivit legii nr. 350/2005 2018-04-10 0 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1302 2018-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B si Strada Meteorologiei nr. 24 si nr. 30, sectorul 1, Bucuresti 2018-03-28 1
1301 2018-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanist1c Zonal (PUZ) STRADA IZVOR NR. 86, SECTOR 5 2018-03-28 0
1300 2018-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ STR. GHEORGHE POLIZU NR 9- SECTOR 1, BUCURESTI" 2018-03-28 0
1299 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ STR. DRUMUL BINELUI - STR. DRUMUL JILAVEI ( NR. CAD. 209630; NR.CAD. 221883; NR. CAD. 221910; NR.CAD. 224355; NR. CAD. 224386; NR.CAD. 224388 ), SECTORUL 4, BUCURESTI 2018-03-19 0
1298 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentafiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)- PUZ STR. DRUMUL BINELUI NR.41A, LOT 2, SECTORUL 4, BUCURESTI 2018-03-19 0
1297 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)- PUZ Str. Drumul Binelui nr. 9, sectorul 4, Bucuresti 2018-03-19 0
1296 2018-03-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -PUZ B-DUL METțURGIEI- STR. DRUMUL BINELUI ( NR. CAD. 209634; NR.CAD. 220866; NR. CAD. 220868; NR.CAD. 220870; NR. CAD. 224351; NR.CAD. 224384; NR. CAD. 202980; NR.CAD. 202982) SECTORUL 4, BUCURESTI 2018-03-19 0
Proiecte: 1622