Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1264 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de administrare si exploatare a parcarilor din municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si privat al municipiului Bucuresti 2018-01-15 3
1263 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti si a Caietului de sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2018-01-15 1
1262 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2018-01-15 2
1261 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a parcurilor si gradinilor din municipiul Bucuresti 2018-01-15 1
1260 2017-12-28 Proiect de hotărâre privind infiintarea CENTRULUI CULTURț“LUMiNA”siaprobarea organigramei,numarului total de posturi,Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale acestuia 2018-01-12 6 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1259 2017-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi si abrogarea HCGMB nr. 178/2008 2018-01-03 262
1258 2017-12-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Strada Cornescu nr. 14, sectorul1, Bucuresti 2017-12-27 0
1257 2017-12-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- B-DUL THEODOR PțLADY NR. 287, SECTORUL 3, BUCURESTI 2017-12-27 0
1256 2017-12-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA VASILE LASCAR, NR. 53-55, SECTOR 2, BUCURESTI 2017-12-27 0
1255 2017-12-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- S0SEAUA STRAULESTI NR. 68, SECTORUL 1, BUCURESTI 2017-12-27 0
1254 2017-12-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STRADA CALEA RAHOVEI NR. 284, SECTORUL 5, BUCURESTI 2017-12-27 0
1253 2017-12-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STRADA MIHAIL SEBASTIAN NR. 88B, SECTORUL 5, BUCURESTI 2017-12-21 0
1252 2017-12-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 50 - SECTOR 1 2017-12-19 0
1251 2017-11-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzata, pentru anul 2018 2017-12-14 0
1250 2017-11-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)- lntrarea Gliei nr. 9-11, sector 1, Bucuresti 2017-12-14 0
1249 2017-11-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. SERG. CONDURACHE GHEORGHE NR. 7-9, SECTOR 4 2017-12-13 0
1248 2017-11-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. TITU MAIORESCU NR.13- 17, LOT 1, STR. TITU MAIORESCU NR.17B,13-17 si STR.VASELOR NR.47-49, SECTOR 2 2017-12-13 0
1247 2017-11-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. SOLZILOR NR. 2 Sl 2C SECTORUL 1, BUCURESTI 2017-12-13 0
1246 2017-11-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - NOD INTERMODț CAP LINIE DE TRAMVAI SI METROU PARK & RIDE - PARCARE SUPRATERANA SI TERMINț R.A.T.B. INTERSECTIA SOS. PANTELIMON CU SOS. VERGULUI DUDESTI SECTORUL 2, BUCURESTI 2017-11-24 6
1245 2017-11-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ?oseaua Nordului Nr.48; Nr.48A; Nr.50; Nr.50A - Str. Barajul Arge? Nr.33; Nr.35; Nr.37, Actual ?oseaua Nordului nr.48-50, Sector 1, Bucuresti 2017-11-24 0
1244 2017-11-01 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA MARINARILOR NR. 30/SECTOR 1/ BUCURESTI 2017-11-16 0
1243 2017-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Bulevardul Theodor Pallady nr. 49A si nr. 51 sectorul 3, Bucuresti 2017-11-13 2
1242 2017-10-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) BULEVARDUL MARASTI NR. 8 - SECTOR 1 2017-10-31 0
1241 2017-10-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA SEPCARI, NR.17, SECTOR 3, BUCURESTI 2017-10-25 0
1240 2017-10-06 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucuresti, pentru anul 2018 2017-10-23 0
Proiecte: 1641