Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: amenajarea, exploatarea si intretinerea lacurilor, strandurilor, bailor, bazelor de odihna si de agrement din Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini pentru Serviciul Public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, strandurilor, complexelor de sanatate si bailor publice din Municipiul Bucuresti
Comentarii
Momentan nu sunt comentarii la acest Proiect!