Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, functionare si administrare a cimitirelor si crematoriilor umane in Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al Municipiul Bucuresti
Comentarii
Momentan nu sunt comentarii la acest Proiect!