Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1215 2017-01-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ -STRADA GHEORGHIENI, NR. 1, NR. 15-17 SI NR. 19-25, SECTORUL 5, BUCURESTI 2017-02-03 0
1214 2017-01-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - P.U.Z.S0SEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR.119, SECTOR 1 ,BUCURESTI 2017-01-30 0
1213 2017-01-16 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Teius nr. 257-277, sectorul 5, Bucuresti 2017-01-30 0
1212 2016-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea "Strategiei pentru protectia si bunastarea animalelor in Municipiul Bucuresti" 2017-01-03 50
1211 2016-11-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - S0SEAUA BUCURESTI- MAGURELE NR.53, SECTOR 5, BUCURESTI 2016-12-13 0
1210 2016-11-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) SFINTII VOIEVOZI NR. 20-24/SECTOR 1/BUCURESTI 2016-11-29 0
1209 2016-11-09 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti, pentru anul 2017 2016-11-24 0
1208 2016-11-07 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti 2016-11-22 3
1207 2016-10-13 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucuresti, pentru anul 2017 2016-10-28 0 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1206 2016-10-07 Proiect de hotărâre privind infiintarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Rise Seismic si aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului Bucuresti 2016-10-24 5
1205 2016-10-07 Proiect de hotărâre privind infiintarea Teatrului Dramaturgilor Romani si aprobarea numarului total de posturi, organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare 2016-10-24 2
1204 2016-10-07 Proiect de hotărâre privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri ai Municipiului Bucuresti si aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale acestuia 2016-10-24 1
1203 2016-09-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD. - STR. GLADIOLELOR NR. 13A, SECTORUL 4, BUCURESTI 2016-10-17 0
1202 2016-09-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- B-DUL THEODOR PțLADY NR. 57 §i NR. 63 DRUMUL BțTA ARIN NR.32-36 si NR. 38-40, SECTORUL 3, BUCURESTI 2016-10-11 0
1201 2016-09-22 Proiect de hotărâre privind modificarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti 2016-10-07 1
1200 2016-09-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - STR. N.D. COCEA NR.108-110, LOTURILE NR.(1) si (2), SECTOR 5, BUCURESTI 2016-09-19 0
1199 2016-09-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) MODIFICARE PUZ - BULEVARDUL MARASTI NR.18-20( FOST NR.26), SECTORUL 1 STADIONUL NATIONț DE RUGBY, ARCUL DE TRIUMF" 2016-09-19 0
1198 2016-06-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare a serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti si abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 25/2015 2016-07-14 1
1197 2016-06-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) LINIA METROU MAGISTRțA 6 1 MAl - OTOPENI, TRONSON 1, SECTOR 1 2016-06-30 12
1196 2016-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P .U.Z.) - STR. MIHAl EMINESCU NR. 250 - SECTOR 2,BUCURESTI 2016-06-29 0
1195 2016-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - B-dul EXPOZITIEI NR. 24E- SECTOR 1,BUCURESTI 2016-06-29 0
1194 2016-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - activitatile de salubrizare stradala, salubrlzare menajera si serviciul de iarna 2016-06-29 0
1193 2016-06-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistlc de Detallu (PUD) B-DUL BUCURESTII NOI NR. 126, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-06-24 1
1192 2016-06-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal P.U.Z. - STR. GARLEI NR. 186, SECTORUL 1, BUCURESTI 2016-06-24 0
1191 2016-06-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STR. VICTOR BRAUNER NR. 34 - 38, LOT1 B, SECTORUL 3, BUCURESTI 2016-06-24 0
Proiecte: 1642