Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1169 2016-03-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- țEEA TEI?ANI NR. 210-212 si NR. 214-216, SECTORUL 1, BUCURESTI 2016-03-29 0
1168 2016-03-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - STRADA FABRICA DE CARAMIDA, NR. 5F, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-03-22 0
1167 2016-03-01 Proiect de hotărâre privind infiintarea Teatrului "STELA POPESCU" 2016-03-16 45
1166 2016-02-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector 1, Bucuresti 2016-03-04 0
1165 2016-02-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzata, pentru anul 2016, calculata conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008 2016-03-04 0
1164 2016-02-17 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal CALEA FLOREASCA NR. 159-165, SECTOR 1, aprobat prin Hotararea CGMB nr. 85 din 28.04.2011 2016-03-03 162
1163 2016-02-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentattiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -lntr. GAESTI nr. 6, sectorul 5, Bucuresti 2016-02-27 0
1162 2016-02-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea oportunitatii delegarii prin concesiune a activitatii de salubrizare- deratizarea, dezinfectia si dezinsectia in Municipiul Bucuresti si Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti 2016-02-25 1
1161 2016-02-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- DRUMUL COOPERATIVEI NR. 20A, SECTOR 5, BUCURESTI 2016-02-18 0
1160 2016-01-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu (PUD) Calea Victoriei nr. 12D, Sector 3 2016-02-12 0
1159 2016-01-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sos. Dudesti nr. 2-4-6, nr. 12-16, 32-40, Sector 3 2016-02-12 0
1158 2016-01-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - DRUMUL FUNIGEILOR NR. 23-47, SECTOR 5, BUCURESTI 2016-02-11 0
1157 2016-01-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) CALEA PlEVNEI nr. 52, SECTOR 1 2016-02-04 0
1156 2015-12-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005, a " Regulamentului" privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti pentru activitati nonprofit de interes local, precum si a Modelului de Contract Cadru de Finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului Bucuresti a activitatilor nonprofit de interes local 2016-01-22 20
1155 2015-12-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - CALEA DOROBANTILOR, NR.32, sector 1, BUCURESTI 2015-12-18 21
1154 2015-12-04 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - STR. G-Rț EREMIA GRIGORESCU NR. 15, SECTORUL 1, BUCURESTI 2015-12-18 1
1153 2015-11-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Ghiozdanului, nr. 11-13, sector 1, Bucuresti 2015-12-09 0
1152 2015-11-24 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - ?OSEAUA BUCURE?TI-PLOIE?TI NR. 1-1 B, SECTORUL 1, BUCURE?TI 2015-12-08 2
1151 2015-11-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD - Str. Constantin Bosianu nr.30, sector 4, Bucuresti 2015-12-08 1
1150 2015-11-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Maria Rosetti nr. 4, sector 2, Bucuresti 2015-12-08 0
1149 2015-11-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ( PUZ) Plan Urbanistic Zonal - Modificare "PUZ Coordonator al Sectorului 6, Bucuresti" aprobat prin H.C.G.M.B nr. 278/31 .10.2013 2015-12-07 2
1148 2015-11-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Niagara nr. 36, sector 1, Bucuresti 2015-12-07 0
1147 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PARC SFINTII APOSTOLI - PODUL CțICILOR PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 4
1146 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - SPATIU PUBLIC SALA PALATULUI PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 5
1145 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - RAHOVA - URANUS - PlATA DE FLORI PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 9
Proiecte: 1596