Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1194 2016-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - activitatile de salubrizare stradala, salubrlzare menajera si serviciul de iarna 2016-06-29 0
1193 2016-06-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistlc de Detallu (PUD) B-DUL BUCURESTII NOI NR. 126, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-06-24 1
1192 2016-06-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal P.U.Z. - STR. GARLEI NR. 186, SECTORUL 1, BUCURESTI 2016-06-24 0
1191 2016-06-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STR. VICTOR BRAUNER NR. 34 - 38, LOT1 B, SECTORUL 3, BUCURESTI 2016-06-24 0
1190 2016-06-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Bucuresti in vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitala Europeana a Culturii in anul 2021 2016-06-24 0
1189 2016-06-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal P.U.Z. - STR. C-TIN SANDU țDEA NR. 26, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-06-23 0
1188 2016-06-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulul Urbanistic Zonal PUZ- țEEA SNAGOV NR. 19, SECTORUL 1, BUCURESTI 2016-06-23 0
1187 2016-06-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD - STR. TRIUMFULUI, NR. 6, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-06-23 0
1186 2016-06-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STRADA JANDARMERIEI 2B, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-06-18 3
1185 2016-05-18 Proiect de hotărâre privind infiintarea Administratiei Patrimoniului Cultural Bucuresti si aprobarea organigramei, numarulul total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale acestui serviciu public 2016-06-02 0
1184 2016-05-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- SOS. STRAULESTI NR. 69-71, 69A, 690- SECTOR 1 ACTUțIZARE PUZ- PETROM CITY- STRAULESTI 2016-05-28 0
1183 2016-05-09 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal PUZ - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 233A-243-245 si 235, SECTOR 5, BUCURESTI, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 135 din data 30.06.2011 2016-05-24 0
1182 2016-04-21 Proiect de hotarire privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - P.U.Z.- STRADA CONSTANTIN DISESCU NR. 6, SECTORUL 1, BUCURESTI 2016-05-06 0
1181 2016-04-21 Proiect de hotarire privind aprobarea Planului Urbanistlc Zonal (P.U.Z.) - P.U.Z. - STRADA JANDARMERIEI 2G/ LOT 1, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-05-06 1
1180 2016-04-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ- STRADA FIZICIENILOR NR. 28 - 32 - țEEA TANDAREI NR. 4, SECTORUL 3, BUCURESTI 2016-05-05 0
1179 2016-04-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA EMANOIL PORUMBARU NR. 68, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-05-03 1
1178 2016-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)-STRADA METEOROLOGIEI NR.17- 21, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-04-30 0
1177 2016-04-15 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal " Modificare PUZ- SOS. F-CA DE GLUCOZA NR. 6-8, SECTOR 2, BUCURESTI" 2016-04-30 0
1176 2016-04-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STR. STOCKHOLM NR. 10, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-04-29 0
1175 2016-03-31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind elaborarea si avizarea planurilor de amenajare peisagistica a parcurilor/gradinilor publice, a scuarurilor si a spatiilor verzi aferente cailor de circulatie sau cursurilor de apa existente pe teritoriul Municipiului Bucuresti 2016-04-15 2 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1174 2016-03-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - S0SEAUA DOBROIESTI NR. 86, SECTOR 2, BUCURESTI 2016-04-14 0
1173 2016-03-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. AV. NICOLAE VELESCU NR.7, SECTOR 1, BUCURESTI 2016-04-06 2
1172 2016-03-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -STR. SELARI NR .4, STR. SMARDAN NR.27, SECTOR 3 2016-04-06 89
1171 2016-03-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu - revizuit 2015 2016-03-31 0
1170 2016-03-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. SPATARUL PREDA NR.2, SECTORUL 5,BUCURESTI 2016-03-29 0
Proiecte: 1596