Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti
Comentarii
ana ghidu 2016-11-08 15:37:24
Buna ziua ,
Pacat ca nu se schimba nimic ! Este inechitabil ca persoanele juridice sa plateasca un procent de 1,5% din valoare impozit pe cladiri nerezidentiale , la maximul prevazut de codul fiscal , iar persoanele fizice , pe acelasi tip de cladire 0.2% . Diferenta este prea mare , fiind pentru pesoanele juridice impovarator , ele fiind cele care imping economia .....
Speram ca anul urmator (2017) sa se revizuiasca , dar se continua cu acesta discrepanta majora !
Nicoleta Pîrvan 2016-11-21 19:22:26
Bună seara !
În opinia mea, acest proiect de hotărâre încalcă prevederile Directivei 2006/123CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne.Potrivit Manualului de punere în aplicare a directivei privind serviciile se exemplifică și se precizează fără nici un drept de tăgadă că, atât agrementul cât și restaurantele sunt prestări de servicii care intră în sfera de aplicare a Directivei iar comercianții care oferă consumatorilor astfel de servicii sunt prestatori de servicii.Nu ar trebui să să se perceapă taxe diferite pentru folosirea domeniului public pentru agrement și diferit pentru restaurante. Ambele servicii sunt prestări de servicii conform dreptului comunitar și ar trebui taxate cu o taxă comună și egală, mai ales că, normele dreptului Uniunii Europene se aplică prioritar în statele membre. Cu deosebită considerație !
Ghita Stelian 2016-11-26 20:47:02
Rog distinsa comisie a CGMB care va luat in discutie acest proiect de hotărâre să îmi comunice modalitatea prin care au delimitat mijloacele de transport hibride cu capacitatea de sub 2200 cmc de cele cu o capacitate de peste 2200 cmc, precum și baza legală în care au făcut acest lucru.
In proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor și impozitelor pentru municipiul București, aferente anului 2017, pe care îl anexez, unde, în Anexa 1, pct.5, se prevede o reducere de 100% de la plata impozitului pentru mijloacele de transport hibride cu o capacitate cilindrica sub 2.200 cmc, iar cu MENȚIUNEA DISCRIMINATORIE pentru mijloacele de transport hibride cu o capacitate cilindrica peste 2.200 cmc inclusiv, se prevede o reducere de 50%.