Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti si a Caietului de sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti
Comentarii
Ivan Florin 2018-01-11 18:40:47
Activitatea de organizare a serviciului public de publicitate si afisaj presupune respectarea si aprobarea solicitarilor in baza unor prevederi urbanistice si nu poate fi data in gestiune delegata. Activitatea acestui serviciu trebuie reglementata conform OG 71/2002 art.10, alin(1), litera a)-gestiune directa.