Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. ION MINCU NR. 19 - SECTOR 1
Comentarii
Andrei Stan 2018-09-25 23:24:30
Acest PUZ reprezinta inca un exemplu de mutilare si distrugere a patrimoniului Bucurestiului. Cum este posibil ca intr-o zona protejata, la intersectia dintre strada Ion Mincu si unul dintre cele mai importante bulevarde ale Bucurestiului, bd. Kiseleff, unde inaltimea maxima conform PUZ zone protejate este de 13 metri, sa se propuna spre aprobare un corp de cladire cu inaltime de 18 metri, adica o crestere de aproximativ 39% fata de maximul admis si de 71% fata de cladirea existenta. Cladirea de patrimoniu care va fi mutilata si din care va aparea aceasta anomalie are 10.5 metri si este aliniata in ceea ce priveste inaltimea cu celelalte cladiri de pe strada Ion Mincu. Ce fel de urbanism este acesta unde dintr-o cladire de P+1E+M de 10.5 metri apare un corp de P+3E+M de 18 metri? Se poate observa si pe plansa prezenta in documentatie ca in apropierea acestei cladiri exista numai cladiri cu inaltime mai mica de P+3E!
Ca bataia de joc sa fie maxima in documentatia PUZ supusa dezbaterii se mentioneaza ca zona a fost supusa unor “agresiuni”: “aparitia unor cladiri care nu respecta regulile dupa care s-a construit intreaga parcelare (aliniere, regim de inaltime, calitatea arhitecturala), ducand la degradarea calitatilor urbanistice ale zonei”. Pai si aceasta monstruozitate ce este? Cum ramane cu calcarea in picioare a “regulilor” privind “regimul de inaltime”? Cat cinism! Stiu ca domnul arhitect Serban Sturdza poza in aparator al patrimoniului Bucurestiului. Se vede din acest PUZ ca nu da doi lei pe acest patrimoniu, contribuind cu sarg la mutilarea si distrugerea lui.
TS HOTELS SRL 2018-10-03 18:45:33
Răspuns pentru dl Stan:
Apreciem preocuparea și interesul dvs. pentru dezvoltarea armonioasă a zonei. De aceea ne permitem să vă informăm asupra catorva erori pe care le-ați comis în textul dvs. Ținand cont de precizările noastre pe care le formulăm mai jos, suntem convinși că vă veți clarifica punctul de vedere și veți susține corectitudinea proiectului:
1. Clădirea nu este monument istoric și nu figurează pe Lista monumentelor istorice 2015 (actuala). Studiul istoric întocmit a fost analizat de Comisia Monumentelor Istorice în data de 13.04.2018. Comisia a decis că nu este cazul ca imobilul să fie clasat ca monument istoric și a emis aviz favorabil.
2. Extinderea propusă a rezultat în urma unui studiu complex la nivel urbanistic, completat cu o analiză asupra siluetei și accentelor arhitecturale de-a lungul șoselei Kiseleff. De asemenea s-a ținut cont de tipologia acestor accente în relație cu zonele verzi și caracterul specific al bulevardului. Propunerile au ținut cont de acest context.
În acest sens menționăm că înălțimea cornișei în propunerea noastră depășește cu doar 2m înălțimea actuala permisă de regulamente (actual 16m - în plan retras). În această situație aprecierile dvs. sunt cu siguranță eronate.
3. Tratarea arhitecturală a clădirii este făcută în acord cu concepția generală și detaliile existente. Mai mult decît atît, volumul înălțat suplimentar nu se află în planul fațadei existente, ci în retragere față de aceasta, clarificand tectonica clădirii.
4. Proiectul în forma prezentată, a pornit de la o analiză atentă privind sustenabilitatea economică a demersului în timp. Să nu uităm că această clădire a fost concepută și conține funcționalități de reședință pentru o singură familie. Acest fapt nu mai are legătură cu realitățile timpului actual.
Trebuie remarcat faptul că de 15 ani clădirea, aflată în stare de conservare, se degradează progresiv și că ea în situația actuală nu este sustenabilă economic.
5. Menționăm că obținerea tuturor avizelor a durat peste 2 ani, perioadă în care au fost analizate de către autorități toate argumentele pro și contra acestui demers. În prezent organele de specialitate sunt favorabile proiectului. Comisia Monumentelor Istorice a avizat soluția avînd în vedere că ea se încadrează în determinările impuse de zona protejată (vezi aviz nr. 773/Z/23.05.2018)
6. Punctul de vedere al dlui. arh. Șerban Sturdza (autorul PUZ-ului) a fost adoptat pe baza unor analize judicioase și reprezintă o poziție de echilibru între nevoi, posibilități și exigențele imaginii urbane.
În speranța că lămuririle de mai sus vă sunt utile, vă asigurăm de înalta noastră considerație ....
Andrei Stan 2018-10-04 20:59:14
Domnilor, in zonele protejate Clucerului si Kiseleff din care face parte aceasta cladire, inaltimea minima este de 10m iar cea maxima este de 13m. Nu este cazul dumneavostra, unde corpul nou de cladire va avea 18m. Se adminte realizarea unui singur nivel de 3 metri, retras, dumneavoastra realizati doua. Dar cel mai important, inaltimea noilor constructii nu va putea depasi cu mai mult de 3 metri inaltimea cladirilor invecinate. Pai dumneavoastra faceti un corp de 18 metri langa unul de 10.5. L-ati depasit cu numai 7.5 metri!!!! Toate aceste conditii tebuiau respectate impreuna, dar dumneavostra nu le-ati respectat nici macar saparat. Maximum maximorum ce ati fi putut obtine era o inaltime de 13.5 metri.
Cladirea se afla intr-o zona protejata unde sunt protejate toate cladirile existente. Aceste zone au fost create pentru a nu face din fiecare cladire un monument istoric , ci pentru a proteja in ansamblul lor zone valoroase din punct de vedere arhitectural. Daca am proteja numai cladirile monument din zonele protejate, existenta acestor zone nu s-ar mai justifica intrucat monumentele sunt protejate oriunde s-ar afla. Iar zonele protejate contin si ele patrimoniul unui oras, cum este si cazul cladirii pe care doriti sa o mutilati.
Sunt sigur ca sunteti acoperiti de hartii, avize si studii. Cate distrugeri de patrimoniu nu au fost facute la fel. Iar toata lumea este inteleasa pentru ca lucrurile sa mearga snur. Mi-ar fi placut sa ma insel!
TS HOTELS SRL 2018-10-05 16:56:53
Raspuns: Citam din capitolul V - Conformarea cladirilor subcapitolul a. inaltimi admise din cadrul Regulamentelor Zonelor protejate nr. 15 bulevardul promenada Kiseleff si nr. 58 parcelarea Clucerului:
- maximum 13 m, minimum 10 m.
- peste inaltimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m fata de planul vertical al fatadei. Inaltimea noilor constructii nu va putea depasi, totodata, cu mai mult de 3 m inaltimea cladirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depasi cu 3 m inaltimea maxima verticala (13 m), desfasurat pe cel mult o treime din lungimea fatadei.
- in cazul cladirilor de colt, inaltimea permisa pentru bulevard poate fi continuata si pe strada secundara pe o lungime de cel mult 15 m, dupa care se racordeaza la inaltimea
corespunzatoare strazii respective.

Asadar inaltimea propusa de 18 m depaseste inaltimea impusa de regulament cu doar 2 m, deoarece inaltimea admisa pentru un corp retras fata de fatada este cu 3 m mai mare decat cea maxima (13 m), adica 16 m. Dat fiind ca propunerea depaseste cu mai mult de 3 m inaltimea cladirilor invecinate, a fost necesara intocmirea unui PUZ pentru demonstrarea integrarii acesteia in contextul actual. Acest demers s-a realizat prin studii ale zonei in care se afla cladirea, din care le amintim pe cele mai relevante: regim de inaltime, functiuni urbanistice, monumente istorice, circulatii, studiu de insorire si studiu de iluminare naturala pentru cladirile invecinate, accente verticale, precum si regulamentul de urbanism care prevede admiterea depasirii inaltimii cladirilor invecinate cu mai mult de 3 m numai in conditiile respectarii normelor de insorire si iluminat natural.
Andrei Stan 2018-10-05 18:16:41
Domnilor, dumneavostra trebuia sa respectati toate cele 3 conditii. Nicicum nu se putea ca inaltimea maxima sa fie de 16 metri odata ce inaltime cladirilor invecinate (de 10.5 metri) putea fi depasita cu maxim 3m. Cele 3 conditii din PUZ trebuie indeplinite simultan, repet simultan, nu pe alese. E o chestie de logica simpla: A si B si C. Dar nu le-ati indeplinit nici saparat macar.