Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1415 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 162-164, 164 A, C, 0, E, G, 166A, STR.PROGRESULUI NR. 46- LOT 2,3,5, SECTOR 5 2019-07-04 1
1414 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - BD.EROII SANITARI, NR.8, SECTOR 5 2019-07-04 0
1413 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/ PUZ PUZ- STRADA JEAN-LOUIS CALDERON NR. 37/ SECTOR 2 2019-07-04 0
1412 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ PUZ-BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR. 1 D, SECTOR 1 2019-07-04 0
1411 2019-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)PUZ -STRADA VERGULUI nr.16, SECTOR 2 2019-07-01 0
1410 2019-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 233-235-237 - SECTOR 4 2019-07-01 0
1409 2019-06-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - ȘOSEAUA STRAULEȘTI NR. 93 - 199, LOT 2, NC272702, SECTOR 1 2019-06-28 0
1408 2019-06-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STRADA JANDARMERIEI NR. 2D, ( nr. cadastral 206518), SECTOR 1 2019-06-28 1
1407 2019-06-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - STRADA ÎNCLINATĂ, NR. 12, SECTOR 5, NC 235838 2019-06-27 2
1406 2019-06-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- B-DUL GHICA TEl NR.141-143, SETOR 2 2019-06-27 0
1405 2019-06-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BUCOVAT NR. 3- SECTOR 4 2019-06-24 0
1404 2019-06-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STRADA LITOVOI VOIEVOD NR.62-64, SECTOR 2 2019-06-24 0
1403 2019-06-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ-STR. SOMEȘUL RECE NR. 19 - SECTOR 1 2019-06-21 0
1402 2019-05-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. ZIDURI MOȘI, NR. 25, SECTOR 2 2019-06-13 0
1401 2019-05-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/ ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 17A/ 19B/ 19C/21/ SECTOR 2 2019-06-10 21
1400 2019-04-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- INTRAREA GHEORGHE COSTEA, SERGENT, NR. 6 (fosta Str. Fluierului nr. 13),SECTOR 2, 2019-05-06 0
1399 2019-04-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Cotelor municipale pentru finantarea activitatilor specifice de protejare a patrimoniului cultural national mobil si a Normelor metodologice privind modul de stabilire, varsare si gestionare a cotelor instituite, in baza si cu respectarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil 2019-05-02 0
1398 2019-04-16 Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- SOSEAUA ELECTRONICII NR.25, SECTOR 2 2019-05-02 1
1397 2019-04-12 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) MATEI BASARAB NR. 61, SECTOR 3, BUCURESTI 2019-05-02 0
1396 2019-04-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. TEIUL DOAMNEI NR. 95 si 97, SECTOR 2 2019-05-02 0
1395 2019-04-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract-cadru de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare 2019-04-22 0
1394 2019-04-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - STRADA STEFAN HOLBAN NR.20-30, SECTOR 1 2019-04-17 1
1393 2019-03-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. RASCOALA 1907 NR. 9A SI NR.9 B, SECTOR 2 2019-04-04 1
1392 2019-03-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului Bucuresti 2019-04-03 33 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1391 2019-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferenta programului de interes public local "Bucharest Start Up City" precum si a modelului de acord de finantare incheiat cu beneficiarii finali 2019-03-28 68
Proiecte: 1642