Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1395 2019-04-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract-cadru de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare 2019-04-22 0
1394 2019-04-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - STRADA STEFAN HOLBAN NR.20-30, SECTOR 1 2019-04-17 1
1393 2019-03-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. RASCOALA 1907 NR. 9A SI NR.9 B, SECTOR 2 2019-04-04 1
1392 2019-03-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului Bucuresti 2019-04-03 33 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1391 2019-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis aferenta programului de interes public local "Bucharest Start Up City" precum si a modelului de acord de finantare incheiat cu beneficiarii finali 2019-03-28 68
1390 2019-03-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- ȘOSEAUA BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 4, SECTOR 1 2019-03-27 1
1389 2019-03-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - STRADA ACTIUNII NR.26, Lot 1- SECTOR 4, NC 228320 2019-03-25 0
1388 2019-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ȘOSEAUA ORHIDEELOR NR. 27-29, SECTOR 1 2019-03-19 3
1387 2019-02-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ȘOSEAUA ANDRONACHE NR. 199, SECTOR 2 2019-03-14 1
1386 2019-02-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STRADA JIMBOLIA NR.l03 LOT 2, SECTOR 1 2019-03-13 3
1385 2019-02-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 206; NR. 208; NR. 210-218, SECTOR 4, BUCUREȘTI 2019-03-11 8
1384 2019-02-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR: 7-9 LOT 1/2, SECTOR 2 2019-03-11 1
1383 2019-02-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STR. BUZEȘTI nr. 44, SECTOR 1 2019-03-11 3
1382 2019-02-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- PUZ- STRADA ARDEZIEI NR.6, SECTOR 1 2019-03-07 3
1381 2019-02-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA HORTENSIEI NR. 9, SECTOR 2, 2019-03-06 2
1380 2019-02-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - CALEA PLEVNEI NR.145, SECTOR 6 2019-03-06 3
1379 2019-02-15 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, incepand cu anul 2020 2019-03-04 9
1378 2019-02-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - STR. GHEORGHE TITEICA, NR. 109-119, SECTOR 2 2019-02-27 2
1377 2019-02-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. FAGARAȘ NR. 15, SECTOR 1 2019-02-27 1
1376 2019-02-11 Proiect de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR.BAICULUI NR.55, SECTOR 2 2019-02-26 0
1375 2019-02-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Navigatiei nr. 2A (Lot1 si Lot 2), Sector 1 2019-02-26 1
1374 2019-02-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) DRUMUL SÂNCRAIU NR24-26 (lot 3, lot 4, lot 5), SECTOR 5 2019-02-19 0
1373 2019-01-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ- STRADA POVERNEI NR. 39 / SECTOR 1 2019-02-14 0
1372 2019-01-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului · Urbanistic Zonal PUZ /BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 71-75/ SECTOR 2 2019-02-12 0
1371 2019-01-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal / PUZ STRADA CORALILOR NR. 75 - 77 Sl NR. 81 - 89 /SECTOR 1 2019-02-07 0
Proiecte: 1622