Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incinta sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.), a utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B., precum și a tarifelor pentru serviciile de agrement prestate și utilizarea domeniului public și privat aflat în administrarea A.L.P.A.B.
Comentarii
andreea 2023-08-31 09:48:29
Recomand specialistilor semnatari ai documentatiei sa reciteasca prevederile Codului Administrativ referitoare la inchirierea bunurilor aflate in domeniul public.
1. Inchirierea spatiilor ( cladiri) aflate in patrimoniul ALPAB și in proprietatea Municipiului București, se face doar prin licitatie publica. Pretul minim al inchirierii este stabilit potrivit unui raport de evaluare intocmit de expert autorizat care sa prevadă pretul minim pe mp. Documentatia publicata nu face referire la niciun raport de evaluare, contrar preverilor legale in vigoare. Anexa 1 din HCGMB nr. 587/2018 specifica cum au fost stabilite tarifele, la momentul adotarii acestei hotarari existand rapoarte de evaluare pentru stabilirea pretului minim de pornire a licitatiei.
2. Codul administrativ prevede ca, HCGMB prin care se aproba inchirierea bunurilor din domeniul public trebuie sa cuprinda
a) datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii;

b) destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii;

c) durata închirierii;

d) preţul minim al închirierii.

(3) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărârea Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului prin care s-a aprobat închirierea.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului de administrare este subvenţionată de la bugetul de stat sau de la bugetul local.

Proiectul de hotarare suspus dezbaterii cuprinde doar tarifele fara a fi respectate si celelalate prevederil legale, respectiv: date d identificare și valoarea de inventar, destinatia bunului supus inchirierii, durata inchirierii.