Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
21 2004-04-05 Proiect de hotărâre al CGMB privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenurile apartanand domeniului public sau privat ale municipiului Bucuresti 2004-04-19 0
20 2003-03-24 Proiect de hotărâre CGMB privind Aprobarea "Normelor Orientative" privind functionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie 2003-04-07 0
19 2003-11-09 Proiect de hotărâre CGMB - Reguli si Dispozitii privind apararea impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al municipiului Bucuresti 2003-11-23 0
18 2003-09-20 Proiect de hotarire CGMB pt. aprobarea Regulamentului de realizare a lucrarilor (obiective de investitii) in sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti 2003-10-04 0
16 2003-09-16 REGULAMENTUL pentru organizarea si functionarea cimitirelor si crematoriilor umane aflate sub autoritatea CGMB 2003-09-30 0
15 2003-05-17 proiect de hotarire CGMB privind aprobarea regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi in municipiul Bucuresti 2003-05-31 0
14 2003-05-17 proiect de hotarire CMB privind inregistrarea vehicolelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii 2003-05-31 0
13 2003-03-24 Proiect de hotărâre CGMB privind Aprobarea "Normelor Orientative" privind functionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie 2003-07-04 0
Proiecte: 1583