Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de Ia bugetul local al Municipiului București, pentru activitați nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protectia Mediului inconjurator si Animalelor
Comentarii
Belciug Corneliu 2021-05-20 09:23:02
Bună ziua,
Aș avea câteva observații.
Art. 8 – credem că este destul de clară formularea, dar pentru a nu exista dubii, credem că ar putea fi exemplificat ca excepție aplicabilă - cazul extinderii unei rețele de stații de biciclete, centre de închiriere sau parcări de biciclete, dacă solicitantul are deja o rețea/infrastructură funcțională.
Art. 10 - credem că ar fi util să fie trecute la ”Activități eligibile” și activitățile propriu-zise de închirieri de biciclete, amenajări spații, operarea acestor sisteme automatizate sau centre de închiriere.
Un alt aspect care poate fi luat în considerare ar fi eligibilitatea acoperii costurilor aferente ocupării spațiului public pe durata realizării proiectelor de mediu. Asociația Green Revolution realizează de peste 10 ani proiecte de mediu și educație ecologică în București - timp în care am plătit și plătim sume considerabile pentru ocuparea spațiului public, autorizații, etc.
”Important: Indiferent de domeniu, finanțarea nerambursabilă se acordă numai pentru proiecte care prevăd pregătirea unor evenimente/acțiuni care se derulează strict în Municipiul București, în perioada de implementare a proiectului. Beneficiarul finanțării va asigura accesul gratuit la evenimentele/activitățile organizate pe raza Municipiului București, pe toată perioada contractului” - în cazul extinderii rețelei de stații de bike-sharing ar trebui stabilit mai clar cum se aplica gratuitatea.
Punctual, dacă se achiziționează două stații automatizate noi în anul 2022, accesul gratuit ar putea să se aplice astfel:
• Pentru utilizatorii din zona în care au fost montate respectivele stații (în baza actului de identitate)
• Pentru o anumită categorie de persoane – exemplu pensionari
• Pentru cei care utilizează respectivele stații – caz în care, în situația utilizării în sistem Pay-per-use, nu vor fi percepute costurile normale de utilizare
În cazul în care se acordă finanțare pentru acoperirea costurilor operaționale, accesul gratuit ar putea fi aplicat așa:
• Se achiziționează un centru de biciclete (pentru un parc)
• 75% din costuri sunt pentru cabină/ biciclete/echipamente electronice
• 25% pentru cheltuieli operaționale.
În acest caz, accesul gratuit poate fi acordat doar în limita sumei reprezentând 25% din finanțare.
Art. 27 – pentru a se asigura bună cheltuire a fondurilor disponibile credem că este necesar ca solicitantul să dovedească ca a desfășurat și desfășoară activități similare, să prezinte rezultatele obținute anterior și să fie activ într-o perioadă definită de timp (ultimii 3 ani) asta însemnând un punct de lucru, un număr minim de angajați, etc. De asemenea, credem că suma obținută ca finanțare nu poate fi mai mare de 10% din bugetul anilor precedenți.

Pentru orice fel de clarificări sau explicații detaliate, vă stau la dispoziție.
Corneliu Belciug
Ionut Iordachescu 2021-06-02 10:17:27
La activitati eligibile: plantari, amenajari de spatii verzi pe domeniul public al Municipiului Bucuresti;
Propunem ca aceste activitati sa fie eligibile si pentru spațiile verzi sau terenurile aflate în proprietatea Consiliilor Locale ale Sectoarelor din București.
Anca Dumitrescu 2021-06-05 14:37:58
In primul rand va felicit pentru modul profesionist in care a fost intocmit regulamentul .
Este bine ca ati subliniat faptul ca publicul va avea acces gratuit la toate activitatile finantate din bani publici pe toata durata proiectului . Propun sa clarificati urmatoatele:
1. In cazul in care o persoana fizica autorizata / ong sunt platitoare de tva , bugetul va fi intocmit fara tva pentru cheltuielile eligibile ? Eu asa presupun , dar pentru siguranta as dori sa specificati si acest lucru , deoarece tva pentru cheltuielile eligibile este eligibil numai in cazul in care nu poate fi recuperat de beneficiarul finantarii .
2. Pentru simplificare s ar putea lua in considerare si pentru aceasta categorie ca sa beneficieze de cheltuielile TVA , in baza unei declaratii pe proprie raspundere prin care beneficiarul finantarii platitor de tva se angajeaza ca nu va recupera tva pentru cheltuielile eligibile din proiect .