Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - llfov
Comentarii
Cicero 2021-05-16 13:50:04
La acest efort bugetar, asigurarea serviciului de transport public pe liniile preorăşeneşti, Bucureştiul trebuie să participe maximum cu 20%. Restul de 80% trebuie finanțat de CJ Ilfov, comunele deservite şi pasagerii care plătesc bilet la STB. Dacă pasagerii plătesc bilet la şofer, atunci... aleluia
Delavale Calin Cristian 2021-05-17 11:54:51
Consider ca avizarea contractelor de delegare se poate face in limita mandatului primarului general, respectiv al consiliului general. Mai mult, lipseste definirea concreta a parametrilor de calitate si de cantitate in care se poate aviza delegarea serviciilor, exigentele cerute operatorilor. Inainte de delagare ar trebui fixate tintele bugetare de reducere a subventiei si de crestere a rentabilitatii transportului in comun. Niciunul din opratorii indicati nu indeplinesc conditiile de delegare servicii daca recuperarea din tichete a cheltuielilor este de cca.10%, orarul este partial implementat si monitorizarea in timp real a mijloacelor de transport este neclara.
Asociația Metrou Ușor 2021-05-24 17:21:17
Asociația Metrou Ușor a trimis pe adresa oficială de e-mail un document cu o serie de observații și propuneri (inclusiv imagini). Deoarece în acest formular online nu este permisă încărcarea fișierelor, vă rugăm să aveți în vedere documentul recepționat prin e-mail. Vă mulțumim!

În continuare, redăm textul documentului:


Observații cu privire la contractele de delegare pentru serviciul de transport public în etapa de consultare publică

Urmare a publicării pe pagina PMB în vederea dezbaterii publice a proiectului nr. 1559 cu titlul: „Proiect de hotărâre privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov”, Asociația „Metrou Ușor” prezintă următoarele observații.


A. Referitor la contractele de delegare, se propune reformularea pct. 16.5.4 alin. (i), astfel:
(i) „menținerea unui iluminat interior uniform distribuit în mijloacele de transport, prin asigurarea funcționării a cel puțin 80% dintre corpurile de iluminat ale vehiculelor”.

Considerente: sintagma „menținerea iluminării constante” prezentă în textul supus dezbaterii în text nu impune criterii clare, măsurabile și sancționabile pentru operator. Acest aspect este abuzat în prezent, un bun exemplu fiind multe tramvaie foarte slab iluminate. Exemplu: tramvai tip V3A de 27m lungime cu doar 3-4 neoane funcționale. Practic iluminatul este “constant”, dar nicidecum corespunzător pentru asigurarea unui serviciu sigur și confortabil. Uniformitatea iluminării vehiculelor este nesatisfăcătoare, generând spații obscure și nesigure. Iluminatul necorespunzător pune siguranța călătorilor în pericol, atât prin posibilitatea apariției unor accidente datorate vizibilității reduse, precum și prin posibilitatea desfășurării unor comportamente antisociale, vătămătoare sau ilegale. De asemenea, scade gradul de calitate al serviciului și nivelul de satisfacție al călătorilor.


B. Referitor la contractele de delegare, se propune completarea punctului 16.11.22, astfel:
„În situația unui număr insuficient de vehicule adaptate pentru persoanele cu dizabilități, operatorul va urmări repartizarea acestor vehicule pe principalele linii de transport și intercalarea uniformă cu vehiculele neadaptate persoanelor cu dizabilități”.

Considerente: În prezent sunt dese situațiile în care vehiculele neaccesibile sunt grupate, discriminând și obligând călătorii cu dizabilități să aștepte trecerea unui număr de curse neaccesibilizate până la sosirea unui vehicul accesibilizat. Facilitarea accesului la transport pentru călătorii cu dizabilități se poate realiza eficient cu resursele disponibile, printr-o dispunere coerentă și echilibrată a vehiculelor în traseu ținând cont de criteriul accesibilității.


C. Referitor la contractele de delegare, se propun modificări ale punctului 22.3, astfel:
-> reformularea pct. c) „afișarea necorespunzătoare a indicativului și capetelor liniei și / sau neutilizarea sistemelor de informare călători aflate în dotarea mijloacelor de transport folosite în realizarea prestației”,
-> completarea cu punctul i) „utilizarea de vehicule care pot afecta siguranța și confortul utilizatorilor prin: nefuncționarea iluminatului interior la standardele menționate la punctul 16.5.4 alin. (i), nefuncționarea instalațiilor de încălzire și, după caz, a celor de ventilație sau climatizare, existența de neconformități asupra inventarului și modului de fixare a barelor, mânerelor, balustradelor, panourilor interioare de protecție (în dreptul ușilor de acces), existența de deficiențe ale covoarelor antiuzură (linoleum), podelelor, treptelor de acces, nefuncționarea instalațiilor de monitorizare video”.

Considerente: Elementele prezentate mai sus contribuie definitoriu la asigurarea unui transport public de calitate. O parte a acestora sunt prezentate explicit ca cerințe ale caietului de sarcini pentru servicii de transport și ale regulamentului de transport, astfel că identificarea distinctă în categoria situațiilor care atrag penalizarea prestatorilor de servicii publice de transport este considerată a fi un instrument eficient în îmbunătățirea serviciilor contractate.


D. Referitor la Regulamentul de transport se propune modificarea punctului 17 din Capitolul V, astfel:
„Porțiunea de traseu comun se raportează doar la un grup de linii (expres, urban, regionale). Pe porțiunile de traseu comun, abonamentele valabile pe un grup de linii pot fi utilizate pentru un alt grup de linii, exclusiv după cum urmează:
a.) abonamentul pe liniile expres să permită utilizarea serviciilor de pe următoarele categorii de linii, pe porțiunile de traseu comun: linii expres, linii regionale și linii urbane.
b.) abonamentul pe liniile regionale să permită utilizarea serviciilor de pe următoarele categorii de linii, pe porțiunile de traseu comun: linii regionale și linii urbane.”

Considerente: În scopul îmbunătățirii atractivității ofertei de transport, pe principiul înlesnirii existente în traficul urban, apreciem că în situațiile în care se optează pentru folosirea unui abonament achiziționat la tarif superior pentru o anume rută, acesta ar trebui să ofere implicit posibilitatea folosirii serviciilor cu preț inferior, existente pe aceeași rută.


Vă mulțumim! Vă rugăm să ne trimiteți nr. înregistrare.

Cu stimă,
Asociația „Metrou Ușor”
București, 24 mai 2021