Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor HCGMB nr. 230/23.04.2019 privind modificarea indicatorilor urbanistici stabiliţi prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.269/2000 cu modificările şi completările ulterioare pentru unitatea teritorială de referinţă V3b - complexe şi baze sportive şi ale HCGMB nr. 567/24.10.2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 230/23.04.2019
Comentarii
Momentan nu sunt comentarii la acest Proiect!