Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1572 2021-12-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1și TMAU Faza 2) pentru anul 2022 2022-01-05 0
1571 2021-12-13 Proiect de hotărâre privind Realizarea de spații de joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități în parcurile și spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației, Lacuri Parcuri și Agrement București 2022-01-03 4
1570 2021-11-23 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi prevăzut în Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 178/2008 2021-12-14 27
1569 2021-09-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030, 2021-10-18 5
1568 2021-09-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024 2021-10-18 2
1567 2021-09-27 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2022 2021-10-18 5
1566 2021-09-02 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București, pentru anul 2022 2021-09-23 0
1565 2021-07-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actualizării Planului de acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în Municipiul București 2021-08-03 9
1564 2021-06-04 Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București începând cu anul 2021 2021-06-25 7 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1562 2021-05-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de Ia bugetul local al Municipiului București, pentru activitați nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protectia Mediului inconjurator si Animalelor 2021-06-10 3 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1561 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind avizarea "Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de calitori, in regiunea București -llfov, către operatori regionali" 2021-05-25 2
1560 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transport Public București-llfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de calatori catre operatorii regionali 2021-05-25 1
1559 2021-05-14 Proiect de hotărâre privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - llfov 2021-05-25 3
1558 2021-04-05 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice si a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectura si zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului Bucuresti program finantat de la bugetul local si din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului Bucuresti, Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, si a Normelor Metodologice aferente 2021-04-26 23
1557 2021-03-31 Proiect de hotărâre privind amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics, in spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București 2021-05-04 36
1556 2021-03-05 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2022 2021-04-05 70
1555 2020-12-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 si TMAU Faza 2), pentru anul 2021 2021-02-01 2
1554 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA VACAREȘTI NR. 327-331/ SECTOR 4 2020-12-02 3
1553 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA MOȘILOR NR. 60 /SECTOR 3 2020-12-02 2
1552 2020-10-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA ACȚIUNII NR. 2-4 - DRUMUL BERCENARULUI NR. 1, SECTORUL 4, BUCUREȘTI 2020-12-02 0
1551 2020-10-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Marașești nr. 2-2A, sector 4, București 2020-12-22 5
1550 2020-10-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - CALEA DOROBANTILOR NR. 5-7 SI BULEVARDUL GENERAL MAGHERU NR. 32-34 / SECTOR 1, MODERNIZARE/EXTINDERE HOTEL SHERATON 2020-11-23 0
1549 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA DR. DUMITRU SERGIU 2-10 /SECTOR 1 FOST STRADA BUZEȘTI NR. 55-57 ȘI STRADA DR. DUMITRU SERGIU NR.12-18 SI NR.20 / SECTOR 1 2020-11-20 0
1548 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA DOCENTILOR NR.6/ SECTOR 1 2020-11-20 0
1547 2020-10-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ș0SEAUA KISELEFF NR. 39, SECTOR 1 2020-11-20 5
Proiecte: 1622