Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
998 2013-03-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ- str. Pie?ei, nr. 67, sector 1 2013-04-02 0
997 2013-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Berzei - Calea Grivitei- str. Atelierului - str. Cameliei, sector 1 2013-03-15 62
996 2013-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Berzei- str. Mircea Vulcanescu - str. Baldovin parcalabul - str. Cameliei, sector 1 2013-03-15 18
995 2013-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Berzei - str. Mircea Vulcanescu - B-dul Dinicu Golescu, sector 1 2013-03-15 20
994 2013-02-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - MODERNIZARE PlAT.A ROMANA si PASAJ PIETONț, SECTOR 1 2013-02-21 90
993 2013-02-08 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism, anexa la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.193 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE PUZ ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA"- DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1 2013-02-21 2
992 2013-01-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ - Linia noua de metrou - Magistrala 4 - Racord 2 - Extensia PS Zarea - Lacul Straulesti TRONSON: B-dul Bucurestii Noi - Zona Laromet - Zona Straulesti 2013-01-31 6
991 2013-01-11 Proiect de hotărâre privind expunerea de afise pe teritoriul Municipiului Bucuresti 2013-01-25 14
990 2013-01-11 Proieet de hotărâre privind expunerea de afise pe teritoriul Municipiului Bueuresti 2013-01-25 0
989 2013-01-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in perimetrul Centrului Istoric Bucuresti 2013-02-01 98
988 2013-01-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 211 , SECTOR 5 2013-01-25 0
987 2013-01-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistie Zonal (PUZ) STR. ANGHEL MOLDOVEANU, NR. 59 - 59A, sector 4 2013-01-25 0
986 2013-01-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) CONSTRUIRE CANț CHElLE TURZII , sector 4, Bucuresti 2013-01-25 0
985 2013-01-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) DRUMUL CHElLE TURZII. NR. 70 si NR. 70A, sector 4 2013-01-25 0
984 2013-01-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD - Str. EPISCOP VULCAN nr. 87, sector 1, Bucuresti 2013-01-22 0
983 2012-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanlstlc Zonal (PUZ) Soseaua Oltenitei nr. 388, sector 4, Bucuresti 2012-12-24 0
982 2012-12-03 Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la HCGMB nr. 120/2012 privind aprobarea "Regulamentului - regimul de amplasare a statiilor de distributie a carburantilor pentru alimentarea autovehiculelor in Municipiul Bucuresti" si abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 195/2004 2012-12-17 2
981 2012-11-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Calea Floreasca nr. 242-246, sector 1, Bucuresti 2012-12-12 0
980 2012-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-STR. CODRII NEAMTULUI, NR. 3, SECTOR 3, Bucuresti 2012-12-11 0
979 2012-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JEAN LOUIS CțDERON, NR. 48, SECTOR 2 2012-12-11 0
978 2012-11-19 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 220/2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiului Bucuresti, pentru anul 2012 2012-12-12 0
977 2012-11-15 Proiect de hotărâre privind colectarea separarata a dozelor de aluminiu in in institutiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Primariei Municipiului Bucuresti 2012-11-29 0
976 2012-11-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ - STR. MIHAIL IVANOVICI GLINKA NR. 2A, SECTOR 2 2012-11-22 0
975 2012-11-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) B-DUL țEXANDRU OBREGIA, NR.19A si NR. 19G, SECTOR 4 2012-11-22 0
974 2012-10-30 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucuresti, pentru anul 2013 2012-11-13 0
Proiecte: 1405