Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1026 2013-09-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) P.U.Z. - COOROONATOR SECTOR 6, BUCURESTI 2013-09-25 4
1025 2013-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - BULEVARDUL EXPOZITIEI, NR. 22-30, (numar cadastral 261896),sector 1 2013-09-09 0
1024 2013-07-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 40, SECTOR 2, BUCURESTI 2013-08-07 0
1023 2013-07-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Piata Presei libere, sector 1, pasaj rutier subteran 2013-07-18 124
1022 2013-07-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Muntii Carpati , nr.86A, str.Pucheni nr.73A-73B, sector 5,Bucuresti 2013-07-18 0
1021 2013-07-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD-Str.Atanasie Demosthen nr.29, sector 5, Bucuresti 2013-07-18 0
1020 2013-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 69N si NR. 69P, SECTOR 1 2013-07-13 0
1019 2013-06-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - (PUZ) STR. JIULUI, NR. 6-8/10-138, SECTOR 1 2013-06-20 0
1018 2013-06-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - (PUZ) STR. FABRICA DE CHIBRITURI, NR. 17-21, SECTOR 5,BUCURESTI 2013-06-20 2
1017 2013-05-10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea "Regulamentului de interventie - reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitalii arhitectural - ambientale a cladirilor, in municipiul Bucuresti" 2013-05-24 51
1016 2013-04-30 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.12312010 privind unele masuri de asigurare a salubrizarii prin spalarea cu jet de apa sub presiune a carosabilului 2013-05-14 5
1015 2013-04-30 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.122/2010 privind aprobarea unor masuri si actiuni pentru organizarile de santiere de constructii si demolari din Municipiul Bucuresti 2013-05-14 0
1014 2013-04-30 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.121/2010 privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizarii si igienizarii terenurilor virane in Municipiul Bucuresti 2013-05-14 2
1013 2013-04-22 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 16/2010 privind incheierea contractelor de prestari servicii cu medicii veterinari in municipiul Bucuresti 2013-05-03 12
1012 2013-04-22 Proiect de hotărâre privind incheierea contractelor de prestari servicii in vederea capturarii, transportarii si reteritorializarii cainilor fara detinator de pe raza municipiului Bucuresti 2013-05-03 26
1011 2013-04-22 Proiect de hotărâre privind incheierea contractelor de prestari servicii in vederea sterilizarii cainilor fara detinator in punctele de lucru ale Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor 2013-05-03 23
1010 2013-04-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - PUZ - SOSEAUA NORDULUI, NR. 56·60A, SECTOR 1, BUCURESTI 2013-05-03 0
1009 2013-04-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - PUZ - SOSEAUA ORHIDEELOR, NR. 46, SECTOR 1 2013-05-03 0
1008 2013-04-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - EXTINDERE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" PE TRASEUL DRUMUL NISIPOASA, STRADA AVIONULUI, SECTOR 1 2013-05-02 0
1007 2013-04-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - PUD - STR. VIITORULUI, NR. 5, SECTOR 2 2013-05-02 0
1006 2013-04-16 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 243/2009 privind controlul reproductiei cainilor in municipiul Bucuresti 2013-04-30 514
1005 2013-04-16 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 243/2009 privind controlul reproductiei cainilor in municipiul Bucuresti 2013-04-30 0
1004 2013-04-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzata, pentru anul 2013, calculata conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008 2013-04-22 2
1003 2013-03-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LOUIS PASTEOR, NR. 46A, SECTOR 5, BUCURE?TI 2013-04-11 0
1002 2013-03-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CONSTANTIN SANDU țDEA, NR. 30, SECTOR 1, BUCURE?TI 2013-04-11 0
Proiecte: 1433