Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
247 2007-12-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Bd. Aviatorilor nr. 47-Str. Ion Cantacuzino nr.4, sector 1 2008-01-05 0
246 2007-12-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 2008-01-05 0
245 2007-12-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Nomenclatura Urbană pentru Municipiul București 2007-12-28 0
244 2007-12-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Nomenclatura Urbană pentru Municipiul București 2007-12-28 0
243 2007-12-13 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HotărAcrii C.G.M.B. nr. 111/2007 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, pe anul 2008 2007-12-27 0
242 2007-12-13 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HotărAcrii C.G.M.B. nr. 111/2007 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, pe anul 2008 2007-12-27 0
241 2007-12-13 Proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor proprii ale bugetului local al Municipiului București și al sectoarelor pe anul 2008 2007-12-27 0
240 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Modificare PUZ Sos. Gh. Ionescu Sisesti nr. 147-173, sector 1 2007-12-24 0
239 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Jandarmeriei-Aleea Meteorologiei, sector 1, Modificare PUZ Sos.Jandarmeriei nr. 5-9, sector 1 2007-12-24 0
238 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Gara Herastrau nr. 4B, sector 2 2007-12-24 0
237 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-B-dul Ion Mihalache nr. 15, sector 1 2007-12-24 0
236 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-B-dul Ion Mihalache nr. 15, sector 1 2007-12-24 0
235 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Gara Herastrau nr. 4B, sector 2 2007-12-24 0
234 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Jandarmeriei-Aleea Meteorologiei, sector 1, Modificare PUZ Sos.Jandarmeriei nr. 5-9, sector 1 2007-12-24 0
233 2007-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Modificare PUZ Sos. Gh. Ionescu Sisesti nr. 147-173, sector 1 2007-12-24 0
232 2007-11-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Modernizare Șos. de Centură a Municipiului București tronsoane situate pe raza administrativă a Municipiului București 2007-12-14 1
231 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Șos. Chitilei nr. 499, sector 1 2007-12-10 0
230 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Strada Lainici nr. 44-46, sector 1 2007-12-10 0
229 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Șos. București TAcrgoviște nr. 32D-42, Str. Nades nr. 12-14, sector 1 2007-12-10 0
228 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Str. Depărățeanu nr. 27, sector 1 2007-12-10 0
227 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, sector 1 2007-12-10 0
226 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, sector 1 2007-12-10 0
225 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Str. Depărățeanu nr. 27, sector 1 2007-12-10 0
224 2007-09-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Str. Depărățeanu nr. 27, sector 1 2007-10-12 0
223 2007-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare Puz Șos. București TAcrgoviște nr. 32D-42, Str. Nades nr. 12-14, sector 1 2007-12-10 0
Proiecte: 1628