Adresă
Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii privind liberul acces la informatiile de interes public, întrucât nu am primit informatiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege, la cererea nr. din (data) (numarul cererii initiale, NU al reclamatiei unui raspuns negativ!).
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
** ATENTIE! În rubrica de mai sus nu introduceti date cu caracter personal (cnp, adresa postala,nr. de telefon,e-mail).
Introduceti informatiile solicitate.
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de interes public din urmatoarele considerente:
** ATENTIE! În rubrica de mai sus nu introduceti date cu caracter personal (cnp, adresa postala,nr. de telefon,e-mail).
Introduceti informatiile solicitate.** NOTĂ! Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. ** NOTĂ! Dacă doriți să primiți o copie a documentelor în format hârtie, prin poștă, bifați căsuța corespunzătoare, în caz contrar documentele vă vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de email furnizată.