Adresă
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie a urmatoarelor documente:
** ATENTIE! În rubrica de mai sus nu introduceti date cu caracter personal (cnp, adresa postala,nr. de telefon,e-mail).
Introduceti informatiile solicitate.** NOTĂ! Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. ** NOTĂ! Dacă doriți să primiți o copie a documentelor în format hârtie, prin poștă, bifați căsuța corespunzătoare, în caz contrar documentele vă vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de email furnizată.