Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
369 2008-05-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Floreasca-Str. Popasului, sector 1 2008-05-28 0
368 2008-05-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei - cadru de închiriere a terenurilor disponibile, aflate în proprietatea Municipiului București, pentru amenajarea și exploatarea acestora ca terenuri de sport 2008-05-28 0
367 2008-05-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Ostașilor nr. 8 și 21-23, sector 1 2008-05-26 0
366 2008-05-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului București, în calitate de membru fondator, la construirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București 2008-05-26 0
365 2008-05-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Mihail Moxa nr. 2-4, sector 1-Extindere Hotel Moxa Internațional 2008-05-20 0
364 2008-05-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Samuil Vulcan nr. 12-Calea 13 Septembrie nr. 183, sector 5 2008-05-20 0
363 2008-05-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-B-dul Basarabia nr. 169-171, sector 2-3 2008-05-20 0
362 2008-05-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Mihail Moxa nr. 2-4, sector 1 2008-05-20 0
361 2008-04-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. George Enescu nr. 11-11A, sector 1 2008-05-08 0
360 2008-04-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Floreasca nr. 182 - Str. Johann Strauss nr. 1 sector 1 2008-05-08 0
359 2008-04-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. George Enescu nr. 11-11A, sector 1 2008-05-08 0
358 2008-04-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Floreasca nr. 182 - Str. Johann Strauss nr. 1 sector 1 2008-05-08 0
357 2008-04-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare PUZ - Aleea Teișni(Tarla nr. 468)- Pădurea Pusnicu - Pădurea Băneasa, sector 1 2008-05-07 2
356 2008-04-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare PUZ - Aleea Teișni(Tarla nr. 468)- Pădurea Pusnicu - Pădurea Băneasa, sector 1 2008-05-01 0
355 2008-04-19 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării ca observator, a municipiului București, prin Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București, în calitatea sa de membru METREX, la Proiectul EUCO 2 80/50 2008-05-03 0
354 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind amplasarea în subteran a echipamentelor și rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul municipiului București 2008-04-29 0
353 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. NR. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului București 2008-04-29 0
352 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Șos. Nordului-B-dul Ficusului-B-dul Aerogării-Str. Horia Macelariu-Str. Alex. Șerbănescu-Școala Herăstrău, sector 1 2008-04-29 0
351 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Italiană nr. 18, sector 2 2008-04-29 0
350 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Italiană nr. 24, sector 2 2008-04-29 0
349 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Georges Clemenceau nr. 8-10, sector 1 2008-04-29 0
348 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Petre Ispirescu nr. 9B+C+D, sector 5 2008-04-29 0
347 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Sfinții Apostoli nr. 2A-2B, sector 5 2008-04-29 0
346 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Brașov, sector 6 2008-04-29 0
345 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Av. Șerbănescu-Str. Gr. Gafencu, sector 1 2008-04-29 0
Proiecte: 1553