Autorizatii de circulație pentru automobile cu masa totala autorizată mai mare de 5t - Informații privind limitele de zone