Autorizatii de circulație pentru automobile cu masa totala autorizată mai mare de 5t - Legislație

Accesul in centrul Bucurestiului pentru automobile cu masa totala autorizată >= 5 tone este reglementat de

Zonele A si B sunt delimitate de urmatoarele strazi:

Zona A:

Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Bd. O.Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. Mitropolit Nifon, Bd. Libertăţii, Calea 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Şos. Grozăveşti, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Calea Griviţei, Şos. N. Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. I. Mihalache, Bd. Averescu, Bd. C-tin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikovski, Str. B. Văcărescu, Str. Tunari, Bd. Dacia.

Zona B:

Bd. Aerogării, Str. Alex. Şerbănescu, Str. B. Văcărescu, Str. Fabrica de Glucoză, Şos. Petricani, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Şos. Fundeni, Str. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Şos. Vitan Bârzeşti, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Şos. Giurgiului, Str. Alex.Anghel, Str. Zeţarilor, Prelungurea Ferentari, Calea Ferentari, Str. M. Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Şos. Virtuţii, Calea Crângaşi, Pasaj Grant, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Pasaj Jiului, Str. Băiculeşti, Şos. Străuleşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad.

 

De retinut: Pe arterele ce delimiteaza una din zone se respecta regimul de circulatie din afara acesteia (ex: nu se plateste taxa de zona B pe o strada care este limita zonei B)

 

Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate, valabile non-stop, sunt:

 • la vama de pe Bd. Timisoara:
  • pe Bd. Timisoara dinspre str. Valea Cascadelor sau str. Valea Oltului, pana la str. Romancierilor; Nota BursaTransport: lasam acest enunt al primariei cu toate ca zona mentionata se afla inafara zonelor A si B.
 • la zona industriala cuprinsa intre Bd. Timisoara, Bd. Iuliu Maniu, bd. Vasile Milea, str. Lujerului:
  • prin Bd. Timisoara, Bd. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu;
 • la zona industriala cuprinsa intre Drumul Sarii, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei si str. Progresului:
  • prin Calea 13 Septembrie, str. M. Sebastian, str. Razoare, str. Progresului, sos. Panduri;
 • la zona industriala cuprinsa intre Calea Rahovei, bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului:
  • prin Calea Rahovei, Bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului;
 • la zona industriala de pe platforma “Rocar”:
  • prin str. Toporasi;
 • la zona industriala cuprinsa intre str. Ziduri Mosi, bd. Ferdinand, bd. Garii Obor, str. Baicului, str. Paharnicu Turturea, str. Heliade intre Vii, str. Doamna Ghica:
  • prin str. Doamna Ghica, str. Heliade intre Vii, str. Paharnicu Turturea, str. Baicului, Bd. Garii Obor, bd. Ferdinand, str. Ziduri Mosi;
 • la vama din bd. Expozitiei:
  • prin bd. Bucurestii Noi, bd. Ion Mihalache, str. Clabucet, bd. Expozitiei, cu retur prin Putul lui Craciun;
 • la zona industriala de pe Splaiul Unirii, dintre sos. Vitan Barzesti si sos. Mihai Bravu:
  • pe Splaiul Unirii, pana la sos. Mihai Bravu;

 

In afara rutelor de mai sus, accesibile non-stop, intrarea in zonele A si B este permisa doar intre anumite intervale orare, in general noaptea, conform tabelului:

 

 

MTMA

1 Iulie – 31 August

1 Septembrie – 30 Iunie

Zona A

Peste 5,0 t

20:00 – 07:00

19:00 – 08:00

Zona B

Intre 5,0 – 7,5 t

Non-stop

Non-stop

Peste 7,5 t

20:00 – 07:00

19:00 – 08:00