Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. DR. IACOB FELIX Nr. 74-SECTOR 1
Comentarii
Grupul de Inițiativă Civică Kiseleff 2020-08-12 14:18:13
În RLU aferent PUZ Imobil de locuințe colective P+5E+6R, str. Dr. Iacob Felix nr. 74 și în planșa U01. Reglementări-Propunere sunt indicate 8 locuri de parcare în incintă. Vă rugăm să precizați în ce fel se respectă prevederile HCGMB nr. 66/ 2006 în ceea ce privește asigurarea parcării în incintă (vezi și condiționarea Comisiei tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București nr. 15062/ 07.11.2018) cf. funcțiunilor și suprafețelor propuse pentru această construcție.
arh. Teodorescu Nicoleta Doina 2020-08-26 11:28:57
Referitor la sesizarea Grupului de Inițiativă Civică Kiseleff, precizăm că locurile de parcare necesar a fi prevăzute conf. HCGMB 66/2006 au fost amplasate în incintă, întrucât parterul liber este destinat prioritar soluționării acestei funcțiuni.
Catalin Teodorescu 2020-09-07 22:19:12
Va rugam sa precizati modalitatea in care se va realiza organizarea de santier avand in vedere ca suprafata terenului in proprietate este 265mp, coeficientul POT este 70% si proprietatea este amplasat la intersectia unei strazi principale cu transport in comun (tramvai) si a unei strazi secundare inguste. Consider ca pe durata lucrarilor se va afecta traficul in zona, inclusiv posibilitatile de parcare ale riveranilor.