Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- SOSEAUA ELECTRONICII NR.25, SECTOR 2
Comentarii
Asociatia Baneasa 21 2019-04-28 12:41:30
P.U.Z. propus spre aprobare NU RESPECTA LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, privind reglementările și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Acest act normativ prevede:
- la ”Art. 10 (3) Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone rezidențiale si construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de urbanism care să prevad un minimum de 20 m2 de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice.”

TERENUL ARE PESTE 3.000 MP SI SE SCHIMBA FUNCTIUNE IN ZONA REZIDENTIALA
deci trebuie:
- 5% spatii verzi PUBLICE.
- 20 mp de spațiu verde pe cap de locuitor.

A se vedea si punctul de vedere al MDRAP: https://www.baneasa21.ro/wp-content/uploads/2019/04/raspuns-MDRAP-legea-spatiilor-verzi.pdf

Potrivit prevederilor legale in vigoare, cuprinse, in prezent, la alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 24/20071, asigurarea suprafetei minime de 20 mp de spatiu verde pe cap de locuitor si minimum de 5% spatli verzi publice, conditioneaza distinct:
- extinderea intravilanului localitatilor,
- transformarea zonelor cu alte functiuni In zone rezidentiale,
- construirea pe terenuri de peste 3.000 mp aflate In proprietatea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, a autoritatilor centrale si locale.

La schimbarea prin PUZ a functiunii unei zone de activitati productive in zona rezidentiala, este necesara asigurarea suprafetelor minime de spatii verzi cuprinse la alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 24/2007, calculate inclusiv pentru terenurile proprietate privata.
Reglementarile privind spatiile verzi se stabilesc in mod obligatoriu la nivelul PUZ si se aplica la nivelul fiecarui imobil in procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii.

Atragem atentia ca nerespectarea prevederilor legi 24/2007, art. 10, al. 3, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat.