Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract-cadru de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare
Comentarii
Momentan nu sunt comentarii la acest Proiect!