Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificarile si completarile ulterioare
Comentarii
Stanciu Florenta 2018-05-02 11:20:17
Acest proiect privind modificarea regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin H CGMB nr.269/21.12.2000 cu modificarile si completarile ulterioare deoarece nu tine cont de Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.Art. II
Dupa alineatul (8) al articolului 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Terenurile inscrise in cartea funciara ca fiind in categoria curti � constructii, terenuri ce se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spatii verzi, in sensul legii, decat dupa indeplinirea procedurii de expropriere conform legislatiei in domeniu.
Ca exemplu pot sa fac referirire la terenul proprietate privata al tatalui meu din Str Secerei nr. 65 fosta Dambului nr.51 din zona parcul Lumea Copiilor , fapt pentru care suntem platitori de 15 ani de impozit si taxe , doar atat. In aceste conditii nu am beneficiat de dreptul de folosinta al terenului intrucat primaria sectorului 4 a emis certificate de urbanism intocmite in mod eronat , abuz de drept. De aceea am actionat in instanta Primaria Generala a Capitalei,CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, A.N.C.P.I - OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BUCUREŞTI - BIROUL DE CADASTRU IMOBILIAR, SECTOR 4, dosar redepus la sectia civila a Tribunalului Bucuresti vom solicita anularea dispozitiei de punere in posesie si aplicarea legii 135/2014 expropriere.
ASOCIATIA CIVICUS ROMANIA 2018-05-08 11:16:04
Punctul 4 - DEROGARI - trebuie eliminat.
O reglementare trebuie sa fie clara, precisa, fara exceptii. Introducerea exceptiilor, a derogarilor inseamna reglementarea coruptiei si a bunului plac.
Daca ne propunem sa reglementam, sa o facem cum trebuie.
Ca urmare, fie excludeti DEROGARILE, fie reglementati precis situatiile atipice.
In caz contrar, modificarea propusa este inutila si efectul este haosul urbanistic pe care il vedem zilnic.