Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - SOSEAUA DOBROIESTI NR. 37-39, SECTORUL 2, BUCURESTI
Comentarii
Cristea Gheorghe 2018-05-04 11:44:34
- in partea nordica a zonei studiate, strazile propuse nu corespund situatiei actuale din teren. Astfel, pentru terenul situat in Sos. Dobroesti nr. 55-65 au fost emise autorizatiile de construire nr. 50/5D/7.03.2018, 407/15D/13.07.2017 si C 353/20D/ 23.07.2015, autorizatii care fac imposibile strazile propuse. PUZ-ul propus ar trebui sa tina cont de aceste autorizatii de construire, precum si de operatiunile de alipire si dezmembrare efectuate pe acest teren.
- actualul PUZ este un PUZ independent intrucat PUZ din 2007 este expirat si a devenit oricum caduc ca urmare a autorizatiilor de construire emise intre timp, precum si a imobilelor construite. Astfel, nu se poate retine ca actualul PUZ este modificator, ci este un PUZ independent, intrucat nu poti modifica un document expirat si care in prezent nu mai produce efecte.
- lipseste acordul proprietarilor invecinati pentru PUZ, precum si acordul proprietarilor afectati de strazile propuse prin PUZ
- in mod convenabil pentru initiatorii PUZ-ului, dar mai putin convenabil pentru proprietarii invecinati, strazile est-vest sunt propuse pentru alte proprietati, fara a afecta in vreun fel initiatorii PUZ-ului