Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea oportunitatii delegarii prin concesiune a activitatii de salubrizare- deratizarea, dezinfectia si dezinsectia in Municipiul Bucuresti si Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti
Comentarii
Sorin Boaje 2016-02-25 14:26:46
Punctele de vedere cu privire la gravele propuneri/recomandari, calcule si estimari din Studiul de Oportunitate propus a fi aprobat de catre CGMB, precum si concluziile A.N.O.DDD si ale societatilor interesate cu privire la aceste puncte de vedere, au fost transmise la Cabinetul Primarului General interimar al Capitalei, spre stiinta tuturor Comisiilor de specialitate din cadrul PMB, cu adresa nr.11/25.02.2016.