Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - ?OSEAUA BUCURE?TI-PLOIE?TI NR. 1-1 B, SECTORUL 1, BUCURE?TI
Comentarii
dan Marin 2015-12-01 18:20:40
Oare Direcția de urbanism a PMB nu verifică documentele depuse spre avizare și afișate apoi pe site? Acest PUZ este o mistificare, pentru că:

(1) INDICATORII URBANISTICI NU SUNT CORELAȚI. Luând ca bază CUT = 1,8 (1,5 majorat cu 20%, valoarea maximă permisă de lege) și POT = 30%, pentru terenul de 3.386mp se poate construi suprateran o suprafață totală de 6.094mp. Raportată la o amprentă la sol / suprafață de nivel de 1.015mp, suprafața de 6.094mp conduce la un volum de 6.094 / 1.015 = 6 nivele (P + 5E).
Luând în considerare înălțimea unui etaj convențional al unui spațiu de birouri de 3,6 – 4,0m, înălțimea clădirii nu poate depăși 6 x 4,0 = max. 24,00m, deci mult sub cei 40,00m propuși prin PUZ. Dacă s-ar construi la această înălțime o clădire de birouri cu 1.015mp / nivel – cum se propune acum –, s-ar ajunge în realitate la un CUT de 2,7 nu de 1,8! (să nu-mi spuneți că unele etaje nu sunt complete, mai mici de 1.015mp, că nu vă cred).

(2) LIPSESC INFORMATII ESENTIALE. Nici plansa planșa de reglementări finală și nici planșele anexe ale avizelor de circulație și mediu nu conțin informații elementare referitoare la organizarea circulațiilor auto, a circulaților pietonale și a spațiilor plantate. Cum au fost oare emise avizele respective? Pe ce bază?


Roxana Wring 2015-12-04 14:45:42
Solicitam CGMB respingerea proiectului. Beneficiarul nu aduce niciun argument valabil pentru a justifica cresterea inaltimii maxime de la 24m la 40m, prin care solicita derogarea de la principiul respectat de interventiile urbanistice anterioare din zona dintre Piata Presei Libere si Fantana Miorita, prin care s-a protejat frontul vegetal de pe partea opusa Parcului Herastrau. Cladirea inalta de 40m afecteaza negativ si zona de protectie a Vilei Minovici, inscrisa pe lista monumentelor istorice. Proiectul propus este nu este altceva decat specula imobiliara in detrimentul patrimoniului Bucurestiului. PMB ar trebui sa ia decizii benefice si interesului public, nu numai intereselor financiare private.