Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ( PUZ) Plan Urbanistic Zonal - Modificare "PUZ Coordonator al Sectorului 6, Bucuresti" aprobat prin H.C.G.M.B nr. 278/31 .10.2013
Comentarii
Claudiu Valentin Mujdei 2015-11-24 09:59:47
Lipseste plansa 2 (plansa SUD) din PUZ coordonator propus. PUZ-ul nu este valid daca nu are toate plansele aferente.
Claudiu Valentin Mujdei 2015-11-24 12:19:01
Recomandare la proiect de act normativ:

Erata 1 punctul I, cuprinde modificari de natura retragerii fata de aliniament, eliminand in cazul mai multor subzone termenul de "minim". De exemplul , in zona CB3, unde formularea era "in zonele constitute retragerea va fi de minim 6,00 metri de la aliniament" se doreste a se inlocui cu "in zonclc constituite retragerea va fi de 6,00 metri de la aliniament;".

Acest lucru contravine PUG Bucuresti unde termenul de "minim" este prezent. De exemplu in cazul CB3 se spune in PUG Bucuresti: "în zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri de la aliniament".

Aceasta modificare este non-oportuna si nu lasa loc investitorilor sa opteze cu alinierea fata de aliniament. Nu toti investitorii doresc o retragere fixa, terenurile sunt diferite iar uniii investitori doresc ca in fata cladirilor sa construiasca parcari. O retragere fixa, stabilita prin PUZ Coordonator nu este benefica.

Va rog sa nu aprobati aceste modificari ale PUZ Coordonator Sector 6 deoarece contravin PUG si nu sunt oportune pentru investitori.