Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)-P.U.Z. - B-dul THEODOR PțLADY nr. 63, sector 3, Bucuresti
Comentarii
Ciuperca Dragu 2014-01-22 21:44:37
Rog traduceti in lb. romana: cui i se interzice localizarea restaurantelor care ....(art.3, liniuta 1)?.
Cui apartine terenul supus prevederilor art. 4, lin. 3, aflat in interiorul limitelor proprietatii, ramas in afara dupa aplicarea prevederilor art. 4, lin 3? De ce suprafata minima a parcelei inerbate(cu gazon este de 100mp si nu 50mp asa cum prevede Ordinul 634 al ANCPI?. Tinand cont de prevederile legii 7/1996 ( Art. 1. - (1) Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării.
(2) Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.
(3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar.
(4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţă.) cum poate fi calculata eficienta economica a unei parcele de 100mp cu iarba, supusa impozitarii? La ce categorie de folosinta se icadreaza parcela respectiva avand in vedere prevederile art. 77 ^1 Cod fiscal?