Ordine de zi
2.
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Dezvoltarea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe și a unei creșe pentru Școala Gimnazială, nr. 194, bd. Metalurgiei nr. 214-220”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de învățământ și tineret
- Comisia juridică şi de disciplină

3.

5.
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extindere Parc Tudor Arghezi, Etapa II”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia juridică şi de disciplină

7.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Sectorului 2 al Municipiului București în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului situat în București, Sector 2, strada Doamna Ghica nr. 1B, identificat cu nr. cadastral 213172, Sector 2, în scopul amenajării unei zone verzi, cu extinderea celei existente
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia juridică şi de disciplină

11.
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizare sistem rutier Strada Amilcar C. Săndulescu”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

15.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Sectorului 6 al Municipiului București să achiziționeze, în numele și pentru Municipiul București, imobilele-terenuri situate în Splaiul Independenței, Sector 6, identificate cu numerele cadastrale 235902 și 246390, în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere și pietonale din zonă
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

Ordine de zi suplimentară
Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 450